Inkoop 2017

In 2016 werken we op twee manieren aan de inkoop.

  1. Sinds april wordt gewerkt aan de aanbesteding Maatwerkvoorziening 2017 en aan de voorbereiding van de verlenging van de lopende contracten Jeugd. 
  2. Daarnaast wordt gewerkt aan de transformatie van de inkoop voor 2018 e.v. (nadere informatie volgt)

Onze uitgangspunten

  

Uitgangspunten transformatie                                                                                                 

  Uitgangspunten inkoop                                    
 1. één gezin, één plan, één regisseur
     (waarbij de cliënt centraal staat )    
 - Zorg aller tijden gegarandeerd
 2. Eigen kracht (inzet omgeving en
     lokale algemene voorzieningen)   
 - Samen14 (samen sterker en slimmer)
 3. Keuzevrijheid voor de cliënt  - Ruimte voor ontwikkeling
   (leren & reflecteren, kijken naar goede
    voorbeelden)
 4. Lokaal wat lokaal kan
     (woonplaatsbeginsel)
 - Kwaliteit staat voorop
 5. Ondersteuning zo dichtbij als mogelijk  - Eenvoud (administratieve lastenverlichting)
 6. Regionale raamovereenkomsten  - Samen met het veld

 

Meer informatie over de aanbesteding maatwerkvoorzieningen 2017 vindt u hier