Vergoeding meerkosten 2021 voor aanbieders Wmo en Jeugdwet | Aanvragen van 1-1-2022 tot 1-2-2022

22-11-2021

Ook in 2021 maken gecontracteerde partijen verbonden aan de Twentse gemeenten meer kosten om goede, veilige zorg, hulp en ondersteuning te blijven verlenen volgens de corona-richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan beschermingsmiddelen, de huur van extra locaties en extra vervoer.

De landelijke overheid gaat geld beschikbaar stellen voor de meerkosten over de periode van januari 2021 tot en met december 2021. De Twentse gemeenten hebben hiervoor een ‘Meerkostenregeling Corona Twente 2021’ opgesteld. Hierin staat wanneer en hoe zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op financiering van meerkosten als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19. Deze Twentse meerkostenregeling omvat meerkosten gemaakt voor: Wmo of Jeugdhulp (inclusief huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften en vervoer).

Aanvragen van 1 januari 2022 tot 1 februari 2022

Let op: 31 januari 2022 is dus de laatste indieningsdag.

De aanvraag indienen kan van 1 januari 2022 tot uiterlijk 1 februari 2022 via meerkosten2021@regiotwente.nl. 31 januari 2022 is dus de laatste dag om de aanvraag in te dienen. Hiervoor moet u gebruik maken van het door het I-Sociaal Domein opgestelde formulier. Aanvragen die wij ná 31 januari 2022 ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

U kunt al uw kosten voor Jeugd en Wmo (inclusief huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften en vervoer) hulp in Twente in één aanvraag zetten. Voor de kosten voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen vult u een afzonderlijke aanvraag in.

Voor vragen kunt u contact opnemen vanaf 1 januari 2022 via meerkosten2021@regiotwente.nl.

Aanvraagproces

  • Na het indienen, wordt uw aanvraag gecontroleerd.
  • Het kan dat we u vragen om bewijsdocumenten (in te dienen binnen een week) aan te leveren via meerkosten2021@regiotwente.nl.
  • De aangeleverde bewijsstukken worden getoetst aan de hand van de meerkostenregeling Corona Regio Twente 2021.
  • De totale kosten voor de aanvragen worden vergeleken met de Rijksbijdrage die gemeenten ontvangen. Natuurlijk proberen wij daarmee zoveel mogelijk zorgaanbieders mee te helpen. Is het totaalbedrag van de aanvragen hoger dan de Rijksbijdrage, dan worden de aanvragen naar rato toegekend.
  • U ontvangt na de beoordeling een bericht over welke bijdrage in de meerkosten uw organisatie gaat ontvangen namens de 14 Twentse gemeenten.

In de ‘Meerkostenregeling Corona Twente 2021’  leest u meer over het aanvraagproces.

Vragen

We houden veelgestelde vragen bij. Staat uw vraag hier niet bij? Mailt u uw vraag dan vanaf 1 januari 2022 naar meerkosten2021@regiotwente.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.