Corona update

We leven in bijzondere tijden. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten volgen elkaar snel op. We informeren u zoveel mogelijk. Dat betekent dat wij soms alleen informatie kunnen geven over hoever wij zijn met het uitwerken van regelingen.

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

De maatregelen vanwege de corona-situatie in ons land hebben voor alle mensen en vele organisaties consequenties. Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen, minder of andere zorg verlenen of activiteiten uitvoeren. Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. Zij stellen vragen aan gemeenten en OZJT.

Voor de rust voor cliënten en aanbieders is het van belang snel en eenduidig antwoorden te bieden en zorgcontinuïteit korte en lange termijn waar mogelijk te borgen.

We leven in bijzondere tijden. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten volgen elkaar snel op. Dit wordt nauwgezet gevolgd en kan leiden tot aanpassingen van voorliggend besluit. We blijven updaten aan de hand van landelijke ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.

We houden veelgestelde vragen bij. Die vindt u hier. Staat uw vraag hier niet bij? Mailt u uw vraag dan naar infosamen14@regiotwente.nl.

Update 28 mei

Richtlijnen opstarten Dagbesteding en Vervoer met betrekking tot Corona 

Update 30 april 2020

De afgelopen weken is gebleken dat er vanuit zorgaanbieders behoefte is aan een punt waar men allerhande vragen kan stellen die er zijn nu de Coronacrisis invloed heeft op het werk van iedereen. Dit is de reden dat meerdere organisaties binnen het sociaal domein zich hebben verenigd en samen het Corona Consultatiepunt vormen. We bundelen kennis en informatie om zorgaanbieders met vragen zo goed mogelijk op weg te helpen.  Lees meer...

Update 17 april 2020

De Twentse aanpak continuïteitsbijdrage is aangepast. Het eerdere percentage van 80% is aangepast naar 100%.  U vindt de nieuwe versie hier.

Update 9 april 2020

Op 7 april bent u geïnformeerd over de Hoofdlijnen van de financiële regeling die op landelijk niveau gemaakt zijn tussen VWS en VNG. We hebben u op de hoogte gesteld dat de regio Twente deze landelijke regeling volgt.  Tevens is daarbij toegezegd dat u zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt over de uitwerking daarvan in een werkbare Twentse regeling door de 14 betrokken gemeenten. 

We zijn blij u te kunnen melden dat de Twentse regeling gereed is. De tijdelijke declaratierichtlijnen voor Wmo en Jeugdhulp, uitwerking en format factuur vindt u in Zorgportaal. U kunt zich aanmelden via het webformulier. Wij hopen daarmee duidelijkheid te scheppen in deze onzekere tijd.

Wij vragen zorgaanbieders om verantwoordelijkheid te nemen voor zorg, de kosten te beperken en alleen een beroep te doen op deze regeling indien absoluut noodzakelijk en danken zorgaanbieders voor hun inzet voor de kwetsbare inwoners en hun veerkracht en creativiteit om onze inwoners te ondersteunen in aangepaste vorm met respect voor de veiligheid.

Update 7 april 2020

Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen of minder zorg verlenen, of moeten andere activiteiten uitvoeren. Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. Twente maakt zich gezamenlijk hard voor zorgcontinuïteit en financiering. Lees meer...

Update 31 maart 2020

OZJT heeft in overleg met de 14 Twentse gemeenten op basis van de landelijke afspraken tussen VNG en ministerie van VWS een concept voor een collegevoorstel opgesteld. Deze is gedeeld met de gemeenten, zodat er zo spoedig mogelijk lokale besluitvorming plaats kan vinden

Update 26 maart 2020

NJI publiceert tips voor professionals in de residentiele jeugdhulp.

Update 25 maart 2020

VNG publiceert afspraken met Rijk over continuïteit financiering Sociaal Domein.

Cookie settings