Veelgestelde coronavragen

Laatste update: 21 oktober 2020

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/eerste-vaccinaties-coronavaccin.

Ook op de website van de GGD Twente is informatie te vinden, https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-vaccinaties

 

Op de website van de GGD GHOR vindt u meer informatie over de uitnodiging voor zorgmedewerkers van kleine zorgorganisaties. Zie

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/uitnodiging-voor-vaccinatie-vragen-kleine-zorgorganisaties-en-zzpers/

Bij uitzondering wordt in verband met Covid-19 over de maanden april en mei voor de Wmo-voorzieningen geen abonnementstarief in rekening gebracht. 

Uw vragen kunt u stellen via infosamen14@regiotwente.nl. Voor veel vragen hebben wij nog niet meteen een oplossing of antwoord. Veel is nog onduidelijk en diverse zaken moeten nog landelijk of regionaal worden afgestemd.

Er zijn geen regionale afspraken. In het geval van alternatieve zorg of vraaguitval (wat leidt tot productieverlies) kunnen aanbieders zich wenden tot betreffende gemeente(n) waarbij dit speelt.

Op gemeenteniveau wordt bepaald of en wat in deze situatie kan worden gedeclareerd.

Nee, de eerdere afspraken kwamen voort uit landelijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG tijdens de eerste golf en hadden betrekking op de periode tot 1 juli 2020. Deze landelijke afspraken zijn bij de tweede golf niet gemaakt. Wij volgende de landelijke ontwikkelingen, als er landelijke ontwikkelingen zijn gaan wij hier opnieuw naar kijken.

De Twentse gemeenten en OZJT werken samen in de aanpak en de coronamaatregelen. De gemeenten zijn daarvoor afhankelijk van landelijk gemaakte afspraken, maar zijn zelf bevoegd om hier besluiten over te nemen. Daardoor kan het zijn dat er landelijk afspraken zijn gemaakt waar de gemeenten vervolgens een besluit over moeten nemen. Zodra gemeenten een besluit hebben genomen zal dit op www.samen14.nl worden gepubliceerd. Als er geen informatie staat, betekent dit dat gemeenten (nog) geen besluit hebben genomen.

Meer informatie over de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de noodverordening Twente. Ook vindt u informatie op de website van de GGD Twente.  
 
 

Gemeenten hebben afspraken gemaakt met de vervoerders. Vervoerders houden zich hierbij aan de landelijke richtlijnen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bericht op de website of kijk op www.actiz.nl/corona .

Dagbesteding dient zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de regels zoals opgenomen zijn in de noodverordening van de veiligheidsregio Twente.

We roepen zorgaanbieders (zowel instellingen als ambulante organisaties) op om hier met elkaar afspraken over te maken en de afstemming te zoeken. Voor advies over de richtlijnen kan contact worden opgenomen met de GGD.

Op de website van GGD staat ook informatie voor professionals, over de maatregelen en corona-testen

Cookie-instellingen