Corona

We leven in bijzondere tijden. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten volgen elkaar snel op. We informeren u zoveel mogelijk. Dat betekent dat wij soms alleen informatie kunnen geven over hoever wij zijn met het uitwerken van regelingen.

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

De maatregelen vanwege de corona-situatie in ons land hebben voor alle mensen en vele organisaties consequenties. Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen, minder of andere zorg verlenen of activiteiten uitvoeren. Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. Zij stellen vragen aan gemeenten en OZJT.

Voor de rust voor cliënten en aanbieders is het van belang snel en eenduidig antwoorden te bieden en zorgcontinuïteit korte en lange termijn waar mogelijk te borgen.

We leven in bijzondere tijden. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten volgen elkaar snel op. Dit wordt nauwgezet gevolgd en kan leiden tot aanpassingen van voorliggend besluit. We blijven updaten aan de hand van landelijke ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.

We houden veelgestelde vragen bij. Die vindt u hier. Staat uw vraag hier niet bij? Mailt u uw vraag dan naar infosamen14@regiotwente.nl.

 

Update 10 november 2021

De Twentse gemeenten hebben hun gezamenlijke ‘Meerkostenregeling Corona Twente 2021’ bekendgemaakt. Lees meer...

Update 26 november 2020

De rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de VNG over de vergoeding van de meerkosten die zorgaanbieders hebben gemaakt in de periode van maart 2020 tot en met december 2020. Afgelopen maanden hebben de Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) in samenwerking met OZJT en centrumgemeenten Almelo en Enschede afgesproken op welke manier de Meerkostenregeling in Twente uitvoeren. Lees meer...

Update 18 november 2020

De meerkostenregeling Twente wordt in lijn met de landelijke afspraken verder uitgewerkt. De besluitvorming hierover is in volle gang, en we verwachten op korte termijn op deze website de Twentse regeling, met een uitwerking van de wijze van aanvragen, te kunnen publiceren.

Update 29 september 2020

Er is nog geen besluit genomen over de meerkostenregeling. Uiteraard houden we u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Update 14 september 2020

Wij krijgen vragen van zorgaanbieders wanneer en hoe de meerkosten ingediend en verrekend kunnen worden. Wij zijn volop bezig dit te regelen en brengen u op de hoogte zodra we meer informatie hebben. 

Update 21 augustus 2020

Het indienen van facturen voor de continuïteitsbijdrage, conform de Twentse regeling, is mogelijk tot en met 31 augustus 2020. Lees meer...

Update 16 juli 2020

In lijn met de landelijke regeling is de regeling continuïteitsbijdrage per 1 juli 2020 gestopt. Om tot een goede afronding van deze regeling te komen, informeren wij de aanbieders hierbij over de uiterlijke datum voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en het indienen van de facturen. Lees meer...

Update 15 juli 2020

De Q&A is geactualiseerd. Niet meer relevante vragen zijn verwijderd. De richtlijnen van het Rijk geven aan dat de reguliere zorg kan worden opgestart vanaf 1 juli 2020.

In lijn met de landelijke regeling is de regeling ‘continuïteitsbijdrage’ per 1 juli 2020 gestopt. De verwachting is dat alle zorg en ondersteuning vanaf 1 juli weer gecontinueerd is. We hebben begrepen dat de richtlijnen van het RIVM niet voor alle vormen van dagactiviteiten even goed toepasbaar zijn. Lees meer...

Update 23 juni 2020

Sinds 3 juni is de uitwerking afspraken over meerkosten als gevolg van Corona in WMO en Jeugd bekend gemaakt. Voor de Twentse gemeenten betekent dit dat er nu een proces wordt ontwikkeld over de wijze waarop en wanneer de meerkosten bij de gemeenten kunnen worden gedeclareerd en op welke wijze de vergoeding zal worden bepaald. De meerkostenregeling gaat voor als nog over de periode 1 maart tot in ieder geval 1 juli. De verwachting is dat meerkosten zich ook na 1 juli zullen voordoen. Of en in hoeverre de gemaakte afspraken in de regeling zich wijzigen en dus langer gaan doorlopen is nog een onderwerp voor nader overleg tussen VNG en Rijk en nadere besluitvorming. Dit betekent dat deze nadere besluitvorming wordt afgewacht, voordat het proces ingang kan worden gezet.

https://vng.nl/nieuws/uitwerking-afspraken-over-meerkosten-in-wmo-en-jeugd

Update 28 mei 2020

Richtlijnen opstarten Dagbesteding en Vervoer met betrekking tot Corona 

Update 30 april 2020

De afgelopen weken is gebleken dat er vanuit zorgaanbieders behoefte is aan een punt waar men allerhande vragen kan stellen die er zijn nu de Coronacrisis invloed heeft op het werk van iedereen. Dit is de reden dat meerdere organisaties binnen het sociaal domein zich hebben verenigd en samen het Corona Consultatiepunt vormen. We bundelen kennis en informatie om zorgaanbieders met vragen zo goed mogelijk op weg te helpen.  Lees meer...

Update 17 april 2020

De Twentse aanpak continuïteitsbijdrage is aangepast. Het eerdere percentage van 80% is aangepast naar 100%.  U vindt de nieuwe versie hier.

Update 9 april 2020

Op 7 april bent u geïnformeerd over de Hoofdlijnen van de financiële regeling die op landelijk niveau gemaakt zijn tussen VWS en VNG. We hebben u op de hoogte gesteld dat de regio Twente deze landelijke regeling volgt.  Tevens is daarbij toegezegd dat u zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt over de uitwerking daarvan in een werkbare Twentse regeling door de 14 betrokken gemeenten. 

We zijn blij u te kunnen melden dat de Twentse regeling gereed is. De tijdelijke declaratierichtlijnen voor Wmo en Jeugdhulp, uitwerking en format factuur vindt u in Zorgportaal. U kunt zich aanmelden via het webformulier. Wij hopen daarmee duidelijkheid te scheppen in deze onzekere tijd.

Wij vragen zorgaanbieders om verantwoordelijkheid te nemen voor zorg, de kosten te beperken en alleen een beroep te doen op deze regeling indien absoluut noodzakelijk en danken zorgaanbieders voor hun inzet voor de kwetsbare inwoners en hun veerkracht en creativiteit om onze inwoners te ondersteunen in aangepaste vorm met respect voor de veiligheid.

Update 7 april 2020

Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen of minder zorg verlenen, of moeten andere activiteiten uitvoeren. Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. Twente maakt zich gezamenlijk hard voor zorgcontinuïteit en financiering. Lees meer...

Update 31 maart 2020

OZJT heeft in overleg met de 14 Twentse gemeenten op basis van de landelijke afspraken tussen VNG en ministerie van VWS een concept voor een collegevoorstel opgesteld. Deze is gedeeld met de gemeenten, zodat er zo spoedig mogelijk lokale besluitvorming plaats kan vinden

Update 26 maart 2020

NJI publiceert tips voor professionals in de residentiele jeugdhulp.

Update 25 maart 2020

VNG publiceert afspraken met Rijk over continuïteit financiering Sociaal Domein.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.