Aanleveren van managementinformatie

22-12-2017

In de overeenkomsten zijn werkafspraken opgenomen over onder andere het aanleveren van managementinformatie. Het gaat om omzetgegevens, Social Return on Investment (SROI), duurzaamheid en Wet Klachtrecht.

Gemeenten gebruiken de omzetgegevens om zicht te krijgen op hun uitgaven in relatie tot de begroting. De SROI-gegevens  worden aangeleverd bij het Werkplein Twente, zij gebruiken deze informatie onder andere in gesprekken met aanbieders.

Om het aanleveren van deze gegevens zo makkelijk mogelijk te maken, ontvangt elke gecontracteerde aanbieder (contractbeheerder) een mail van I&O Research met daarin een link naar een digitale vragenlijst.  Deze vragenlijst dient binnen drie weken ingevuld te worden om zo de managementinformatie te ontsluiten. In de zomervakantie hanteren wij periode van vier weken. Wij vragen ieder kwartaal om de omzetgegevens aan te leveren. De overige informatie dient  ieder half jaar aangeleverd te worden. De jaarplanning voor 2018 vindt u  hieronder.

Planning aanlevering managementinformatie voor het jaar 2018:

Uitvraag kwartaal Uit te vragen informatie Datum van start vragenlijst Deadline indiening aanbieders

Q4 2017

Omzetgegevens, SROI, klachten, duurzaamheid 8 januari 2018

26 januari 2018

Q1 2018

Omzetgegevens 9 april 2018

30 april 2018

Q2 2018

Omzetgegevens, SROI, klachten, duurzaamheid 2 juli 2018

28 juli 2018

Q3 2018

Omzetgegevens 8 oktober 2018

26 oktober 2018

Q4 2018

Omzetgegevens, SROI, klachten, duurzaamheid 7  januari 2019

25 januari 2019

 

De uitvraag over het vierde kwartaal is aangepast. Deze stond gepland voor februari. Dit is vervroegd naar januari, omdat de gemeenten de omzetgegevens nodig hebben voor een tijdige  jaarafsluiting.

Duidelijkheid over aanleveren omzetgegevens
Houd rekening met het volgende:

  • Vul de vragenlijst altijd in, ook als de omzet onder de drempel van € 100.000 blijft. Dit is anders namelijk niet bij ons bekend. De vragenlijst hoeft dan uiteraard niet volledig te worden ingevuld.
  • Met de aan te leveren omzetgegevens bedoelen we de daadwerkelijk gerealiseerde omzet, niet de gedeclareerde omzet.
  • Vul altijd alle vier kwartalen in. Voor de beëindigde kwartalen, is dit de gerealiseerde omzet. Verzoek om dit voor het meest recente kwartaal aan te passen van “verwacht” naar “werkelijk”. In de kwartalen die nog volgen kan een schatting worden gemaakt op basis van de informatie die op dat moment bij u bekend is.

Bij de aanlevering van de SROI-gegevens hoeft het BSN-nummer niet meer te worden ingevuld.