Regie, op weg naar regionale afspraken

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Het is lang niet altijd duidelijk wie de regie voert tijdens de inzet van jeugdhulp. Hoe meer professionals bij een gezin zijn betrokken, des te vaker is er onduidelijkheid. Dit zorgt voor samenwerkingsproblemen.

Soms voelt iedereen zich verantwoordelijk, soms niemand. De voortgang wordt belemmerd en gezinnen wachten langer op hulp dan gewenst. Gezinnen ervaren dat zij weinig invloed hebben op het proces met als effect gevoelens van onmacht. Er ontstaan negatieve beelden over gezinnen/professionals/organisaties en gemeenten en het vertrouwen in elkaar neemt af.

Naar aanleiding van de schrapsessies is een voorstel gemaakt voor eenduidige regie in Twente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken?
Een gezamenlijke handreiking in 7 stappen, waarmee we een gelijkwaardige samenwerking faciliteren, evalueren en verbeteren. Gelijkwaardig, omdat iedereen in de samenwerking een aandeel levert om tot een verbetering van de situatie te komen. Vanuit zijn/haar ‘vakbekwaamheid’: als kind, ouder, professional, betrokkene.  Hierdoor ontstaat eenduidige regie. 

Wat is het tijdpad?

  • De handreiking is klaar (mei 2020). Bekijk de handreiking.
  • Augustus 2020 en mei 2021: de handreiking wordt door 26 Twentse jeugdprofessionals getoetst bij 11 zorgaanbieders, in 4 gemeenten en een gecertificeerde instelling. De pilot wordt in samenwerking met Kennispunt Twente gemonitord. Door middel van onderzoek checken we de aannames. Met aandacht voor de toepasbaarheid.
  • Juni 2021: Op basis van deze bevindingen volgt een advies aan aanbieders en gemeenten met betrekking tot de regionale inbedding van de handreiking.

Wie zijn betrokken?
Het Ontwikkelteam bestaat uit:
Nienke Keizers (Accare)
Evie de Gruijter (Jarabee)
Harald Noordhof (Gemeente Tubbergen/Dinkelland)
Rianne Kosse (Jeugd GGZ Dimence)
Anita Redder (Gemeente Enschede) 
Irene Welten ((Kennispunt)

Zij hebben zich laten inspireren door sleutelfiguren bij GI’s, wijkteams, duurzame gezinsvormen en VTT en zullen hen in de toekomst bij de ontwikkelingen blijvend betrekken. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met het project doorontwikkeling Twents Model.

Meer informatie
Lees hier hoe de handreiking zorgt voor rust en duidelijkheid in Twentse gezinnen. Of neem contact op met projectleider Annabet Jongkind, a.jongkind@regiotwente.nl 

Datum update: juni 2021.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.