Op tijd dichterbij, vroeg signalering met brede blik

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Uit een steekproef in de gemeente Hof van Twente en ervaringen van leden van de procesgroep, blijkt dat veel jongeren die op latere leeftijd intensieve specialistische jeugdhulp nodig hebben, al op jonge leeftijd in contact zijn geweest met de hulpverlening.

Vaak zijn er meerdere trajecten geweest en belemmerende factoren bij het vragen - en krijgen - van de juiste hulp. Dit kan bij ouders en kinderen liggen, bijvoorbeeld door schaamte of gebrek aan vertrouwen en/of kennis. Maar ook bij professionals ontbreekt het soms aan deskundigheid, lef of zijn handelingsverlegen. 

Ons doel: 'Op Tijd Dichterbij' zijn door het bieden van laagdrempelige ondersteuning op die plaatsen, waar opgroei- en opvoeduitdagingen naar voren komen. Van intensieve specialistische zorg naar eerder brede zorg aan jeugd in en of aan haar omgeving. We focussen ons in dit project op kinderen en gezinnen in echtscheidingssituaties. 

Wat willen we bereiken?
Over 5 jaar kunnen gezinnen er op vertrouwen dat er laagdrempelige ondersteuning is op de plekken waar opvoed-  en opgroei-uitdagingen tot uiting komen. Met deze ambitie denken we complexe en ernstige problematiek te kunnen voorkomen. Er 'Op Tijd Dichterbij” zijn door vroegtijdig passende ondersteuning te bieden. Hierbij sluiten wij aan bij de bevinding van het NJI door ons te richten op een belangrijk maatschappelijk vraagstuk dat ook in Twente een rol speelt: de toename van het aantal problematisch verlopende echtscheidingen en de gevolgen die dat voor de veerkracht van kinderen en hun gezinnen heeft. We willen bereiken dat het welbevinden van deze jongeren in gezinnen toeneemt. 

Wat is het tijdpad?

  • 2020: in samenwerking met Story Connect analyseerden we ervaringsverhalen en data rondom echtscheidingen. Hierdoor ontdekten we patronen in de hulp aan kinderen en gezinnen in echtscheidingssituaties. Lees hier meer over de verbeteraanpak.
  • Voorjaar 2021: in samenwerking met Villa Pinedo werken we aan het project 'Scheiding op School'. In dit project bieden we op een laagdrempelige manier hulp aan jongeren vanaf 10 jaar die te maken hebben met echtscheiding. 
  • Najaar 2020: we hebben onderzoek gedaan en in kaart gebracht rondom de preventieve module. 
  • 2021: drie projecten ontwikkelen; Publiekscampagne, Scheiding op School en Deskundigheidsbevordering. Voor meer informatie: zie het adviesplan

Wie zijn betrokken?
Het Ontwikkelteam bestaat uit:
Miranda Velthuis (Tactus)
Esther Roenhorst (Ambiq)
Cindy Scholten in’t Hoff (Mediant)
Jeroen ter Beke (Aveleijn)
Karlijn Velten (gemeente Hengelo)
Lisanne van Geen (gemeente Hof van Twente)

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Annabet Jongkind via a.jongkind@regiotwente.nl

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.