Op tijd dichterbij, vroeg signalering met brede blik

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Uit een steekproef in de gemeente Hof van Twente en ervaringen van leden van de procesgroep, blijkt dat veel jongeren die op latere leeftijd intensieve specialistische jeugdhulp nodig hebben, al op jonge leeftijd in contact zijn geweest met de hulpverlening.

Vaak zijn er meerdere trajecten geweest en belemmerende factoren bij het vragen - en krijgen - van de juiste hulp. Dit kan bij ouders en kinderen liggen, bijvoorbeeld door schaamte of gebrek aan vertrouwen en/of kennis. Maar ook bij professionals ontbreekt het soms aan deskundigheid, lef of zijn handelingsverlegen. 

Ons doel: 'Op Tijd Dichterbij' zijn door het bieden van laagdrempelige ondersteuning op die plaatsen, waar opgroei- en opvoeduitdagingen naar voren komen. Van intensieve specialistische zorg naar eerder brede zorg aan jeugd in en of aan haar omgeving. We focussen ons in dit project op kinderen en gezinnen in echtscheidingssituaties. 

Wat willen we bereiken?
Over 5 jaar kunnen gezinnen er op vertrouwen dat er laagdrempelige ondersteuning is op de plekken waar opvoed-  en opgroei-uitdagingen tot uiting komen. Met deze ambitie denken we complexe en ernstige problematiek te kunnen voorkomen. Er 'Op Tijd Dichterbij” zijn door vroegtijdig passende ondersteuning te bieden. Hierbij sluiten wij aan bij de bevinding van het NJI door ons te richten op een belangrijk maatschappelijk vraagstuk dat ook in Twente een rol speelt: de toename van het aantal problematisch verlopende echtscheidingen en de gevolgen die dat voor de veerkracht van kinderen en hun gezinnen heeft. We willen bereiken dat het welbevinden van deze jongeren in gezinnen toeneemt. 

Wat is het tijdpad?

  • September 2020: door gebruik te maken van ervaringsverhalen en data rondom echtscheiding zullen we samen leren van de praktijk. 
  • Oktober 2020: we ontwikkelen laagdrempelige hulp aan jongeren vanaf 10 jaar die te maken hebben met echtscheiding in samenwerking met Villa Pinedo.
  • Najaar 2020: we doen onderzoek naar wat nodig is voor de door ontwikkeling van het huidige aanbod voor ouders ter voorkoming van het problematisch verlopen van echtscheidingen. 
  • Najaar 2020: we doen onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de beschikbare digitale informatie voor hulpverleners en ouders (in samenwerking met ontwikkeltafel 2 en 3). 

Wie zijn betrokken?
Het Ontwikkelteam bestaat uit:
Miranda Velthuis (Tactus)
Cindy Scholten in’t Hoff (Mediant)
Saskia Prijs (Ambiq)
Jeroen ter Beke (Aveleijn)
Kirsten Boelen (gemeente Hengelo)
Lisanne van Geen (gemeente Hof van Twente).

Zij werken nauw samen met het Twentse Platform Scheiding en Omgang waarbij vanuit de GGD Annemarie van Beem nauw betrokken is. En toetsen de plannen steeds aan relatieve buitenstaanders om zo een eenzijdige blik te voorkomen.

Meer informatie
Het projectplan wordt november 2020 opgeleverd. Voor meer informatie zie de notitie van april 2020 of neem contact op met projectleider Annabet Jongkind, a.jongkind@regiotwente.nl

Datum update: november 2020

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.