Regionale werkwijze Jeugdbeschermingstafel

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Het is van belang dat wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van een kind, het gezin betrokken is bij de totstandkoming van de beslissingen die genomen worden. Op dit moment worden ouders te weinig betrokken. Ook is de afstemming binnen de keten niet altijd goed.

Daarnaast maken alle 14 gemeenten ieder apart (werk)afspraken met Veilig Thuis Twente, de Raad voor de Kinderbescherming en de 3 gecertificeerde instellingen (GI’s) over de toegang tot het gedwongen kader. 

De manier van toeleiden naar het gedwongen kader zou eenduidig moeten zijn binnen de regio. Een regionale werkwijze voor jeugdbeschermingstafel(s) is een oplossing voor bovenstaande problemen.

Wat willen we bereiken?

Het hoofddoel is dat de veiligheid van kinderen zo snel mogelijk wordt geborgd. Daartoe ontwikkelen we een regionale werkwijze voor de Jeugdbeschermingstafel waarin:

 • Ouders en jongeren betrokken zijn bij en onderdeel zijn van de weging en beslissingen die worden genomen.
 • We eenduidig werken voor en met gezinnen.
 • Er duidelijkheid is over de rollen die iedereen heeft binnen deze keten.
 • Er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wat gaat doen.
 • Er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.

Wat is het tijdpad?

 • In september 2019 is het ontwikkelteam gestart.
 • Van september 2019 tot en met februari 2020 is de regionale werkwijze uitgewerkt. 
 • Van februari tot en met juni 2020 is besluitvorming voorbereid. Zorgorganisaties waren in maart 2020 akkoord met de regionale werkwijze. Bij gemeenten heeft de besluitvorming door de coronacrisis langer geduurd dan gepland. 
 • Op 1 juli 2020 heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden door de 14 Twentse gemeenten.
 • Van september tot en met januari 2021 worden alle voorbereidingen getroffen (o.a. werkproces wordt uitgewerkt) zodat in februari 2021 de eerste Jeugdbeschermingstafels plaats kunnen vinden. 
 • Januari 2021: Alle werkprocessen zijn uitgeschreven. De voorzitters en procesondersteuners zijn geworven. 
 • Maart 2021: Klaar om te starten met de jeugdbeschermingstafel!
 • Planning 2021: Vanaf de start worden de JB-tafels gemonitord. Eind 2021 vindt een evaluatie plaats. 
 • Februari/maart 2022: Besluitvorming over voorzetting van de JB-tafels.

Wie zijn betrokken?
Ontwikkelteam Jeugdbeschermingstafel:
Helen Teunis, Gemeente Enschede
Mike Detiger, jeugdbescherming Overijssel
Marike Eenkhoorn, William Schrikker Stichting
Ewald Jansen, Gemeente Losser
Cindy Snijders, Gemeente Hengelo
Christa Thier, Gemeente Almelo
Frans van der Haar, Raad voor de Kinderbescherming
Marlou Velthuis/Tanja Hillebrants, Veilig Thuis Twente
Miranda Stuifzand, Gemeente Oldenzaal
Kirstin Schothuis, OZJT (coördinator implementatie/voorzitter ontwikkelteam)

Meer informatie
Bekijk het projectplan. Neem contact op met projectleider Ruth Driessen: r.driessen@regiotwente.nl 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.