Complexe scheidingen

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Het aantal kinderbeschermingsmaatregelen, waarin er sprake is van complexe scheidingsproblematiek neemt de afgelopen jaren toe. Deze casuïstiek is vaak dermate vast gelopen, dat een jeugdbeschermer tijdens de kinderbeschermingsmaatregel niet altijd iets kan betekenen.

De vraag is of een kinderbeschermingsmaatregel de beste oplossing is in geval van complexe scheidingsproblematiek. 

Wat willen we bereiken?
We ontwikkelen een instrument / of gaan een instrument gebruiken, zodat we eerder en breed kunnen analyseren wat de oorzaken zijn van een scheiding die complex is of dreigt te worden. Zo kunnen we eerder hulp inzetten waar dit nodig is. Deze hulp hoeft niet alleen gericht te zijn op het kind. Juist ook op de problematiek van bijvoorbeeld ouders (te denken valt aan rouwverwerking, GGZ, verslavingszorg, enzovoort).

Naast het (ontwikkelen van) het instrument kijken we ook wat een goede plek is om dit instrument in te gaan zetten. Wie/welke organisatie(s) zou deze analyse moeten gaan doen? Hoe zorgen we ervoor dat in een eerder stadium - bij signalen van een dreigende complexe scheiding - deze analyse plaats kan vinden? Een analyse zou bijvoorbeeld plaats moeten kunnen vinden als een lokale toegang scheidingsproblemen signaleert. Ook de Rechtbank zou gebruik kunnen maken van dit analysemoment als ouders op zitting verschijnen (over de omgangsregeling) en inzicht in de problematiek wenselijk is.

Wat is het tijdpad?

 • februari 2021: het projectteam is samengesteld en komt begin maart voor het eerst bij elkaar. 
 • Het tijdspad volgt later.

Wie zijn betrokken?

 • Marije Veenvliet, William Schrikker Stichting
 • Lucienne Harmsen, Gemeente Hellendoorn
 • Annemarie Martinius, Gemeente Enschede
 • Marion Kaaks, Gemeente Haaksbergen
 • Judith Timte, Gemeente Oldenzaal
 • Elise Booyink/Norbert Jorritsma, Raad voor de Kinderbescherming
 • Edith Geerlings/Marieke vd Zee, LJ&R, Leger des Heils
 • Janet Herst, Jeugdbescherming Overijssel
 • Carol Bouman, Veilig Thuis Twente

Meer informatie
Neem contact op met projectleider Ruth Driessen, r.driessen@regiotwente.nl

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.