Regulier onderwijs: versterking interprofessionele samenwerking

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking, de verbinding en versterking van initiatieven op het regulier onderwijs verbeteren om jeugdigen een hoopvolle toekomst te bieden?

Hierbij gaan we werken met interprofessionele teams. We starten met de selectie van een aantal leerlingenpopulaties om hiermee te oefenen. In die interprofessionele teams doen we ervaring op en ontwikkelen we een goede aanpak. Dat delen we met het netwerk in Twente. We willen in deze interprofessionele teams kijken naar de individuele aanpak versus groepsgerichte mogelijkheden en naar de dynamiek in de klas en op de school. Met als doel een positief leerklimaat creƫren.

Wat willen we bereiken?

Interprofessionele samenwerking op schoollocaties versterken om de ondersteuning aan de 90.000 leerlingen in Twente op het regulier onderwijs te versterken.

Wat is het tijdpad?

  • In het eerste kwartaal van 2020 zijn 13 schoollocaties geselecteerd, waarvan 4 voortgezet onderwijsscholen en 9 basisonderwijsscholen. Verspreid over de hele regio. 
  • Op dit moment (mei 2020) zijn de procesbegeleiders gestart op de scholen. We volgen de ervaringen per pilotschool. Met elkaar verwachten we een rode draad te zien in hetgeen wat werkt en niet werkt.
  • Regio Twente verkozen als 1 van de 11 inspiratieregio's voor het programma 'Met Andere Ogen'. Een Coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang (jeugd)zorg en overheid. Met als doel: door samenwerking bijdragen aan betere  ontwikkelkansen voor elk kind. De 11 inspiratieregio's zijn - allen op eigen wijze - een inspirerend voorbeeld voor de rest van het land. Bekijk hier alle goede voorbeelden

Wie zijn betrokken?
Procesbegeleiders Regulier:
Inge de Vries
Ingeborg Payens
Selmar Wesselink

Ontwikkelteam Regulier:
Rianne Lenselink, Samenwerkingsverband 2302
Suzan Hagen- Kroeze, Gemeente Hengelo
Kate Snellens, Ontwikkeltafel
Linda Kuiper, Gemeente Enschede
Andrea Holterman, Gemeente Wierden

Meer informatie
Bekijk het projectplan lees de samenvatting.
Neem contact op met projectleider Gideon Sterkenburg, g.sterkenburg@enschede.nl 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.