Convenant getekend: aan de slag met knelpunten in de jeugdbeschermingsketen

08-10-2020 887 keer bekeken 0 reacties

Eind augustus 2020 is het convenant ‘Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen’ door alle betrokken partijen getekend. Hét startpunt om knelpunten in de jeugdbeschermingsketen inzichtelijk te maken en aan te pakken.

Focus op wat echt nodig is
Wethouder Claudio Bruggink, heeft het convenant getekend namens de 14 Twentse gemeenten en is enthousiast dat dit – met alle betrokken partijen - zo snel is gerealiseerd. Claudio vertelt: “We praten over jeugdigen en gezinnen in zeer kwetsbare situaties die vragen om een gedwongen kader. Juist binnen deze keten willen we hen zo goed als mogelijk ondersteunen en niet onnodig laten wachten op de juiste zorg. Het helpt enorm als de werkprocessen in de keten zo zijn ingericht dat ze ondersteunend zijn aan het proces van deze jeugdigen en gezinnen. Ouders, jongeren én onze professionals kunnen zich hierdoor focussen op wat écht nodig is; namelijk ervoor zorgen dat ieder kind in Twente veilig opgroeit.”

Onnodige vertragingen voorkomen
Volgens Ruud Brinkman, bestuurder Jeugdbescherming Overijssel, is het van grote waarde en uniek dat alle partijen dit convenant hebben ondertekend. Ruud: “Hierdoor is zichtbaar dat iedereen de noodzaak ziet om te komen tot een verbetering van de ketenaanpak. Dit kunnen we niet als losse organisaties vormgeven, we hebben elkaar op Twents niveau hierin nodig. In het belang van kinderen en gezinnen. Het is een eerste stap naar een efficiëntere inzet van alle partijen. Door data met elkaar te delen kunnen we overstijgende informatie beter duiden en als keten anticiperen op bijvoorbeeld in- en uitstroom van cliënten en onnodige vertragingen voorkomen. Daarnaast kun je op termijn ook denken aan samenwerking op het gebied van vraag en aanbod van personeel. Wanneer we zien dat ergens in de keten wachtlijsten ontstaan, kunnen we elkaar ondersteunen, om te voorkomen dat er stagnaties ontstaan door een capaciteitsprobleem.” Claudio vult aan: “Ieder van ons moet dan ook over de grenzen van zijn eigen werk en organisatie kunnen kijken. We zien het convenant dan ook als een belangrijke bekrachtiging dat we dit willen en als voorbeeld van goede keten-brede-samenwerking.” 

Gelijkwaardigheid en partnership in Twente
“Het is belangrijk om als organisatie zelf onderdeel te zijn van de beoogde transformatie,” vervolgt Ruud. “Het werk gaat op termijn anders ingericht worden en medewerkers worden mogelijk op een andere wijze gevraagd hun expertise in te zetten. Als je zelf hebt bijgedragen aan deze ontwikkeling is het ook gemakkelijker om te veranderen. Uiteindelijk hebben we als doel om minder inzet en kortere inzet van kinderbeschermingsmaatregelen. Dat vraagt - zoals Claudio al zei - om een organisatie-overstijgende focus en samenwerking tussen alle partijen. Deze ontwikkeltafel draagt bij aan dat gevoel van gelijkwaardigheid en partnership in Twente.” Claudio knikt bevestigend: “We zijn trots dat we dit op Twents niveau kunnen organiseren en zo nog meer impact genereren voor onze Twentse jongeren en hun gezinnen. Dat we dit in korte tijd hebben weten vorm te geven, maakt ons – als regio – uniek. En slagvaardig!”

Meer informatie over de ketenmonitor
Het convenant is getekend alle betrokken organisaties. Jeugdbescherming Overijssel, Leger des Heils, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Twente, Raad voor de Kinderbescherming, de 14 Twentse gemeenten en Kennispunt Twente. Het is belangrijk dat er een goede communicatie is tussen deze partijen. Albert Knol (JbOV) en Anke Kamphuis (Kennispunt Twente) vertellen hoe de monitor zorgt voor een betere afstemming tussen alle partijen

0  reacties

Cookie-instellingen