Ontwikkeltafel 2: In Twente groeit de jeugd veilig op

Aan deze tafel staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen we als gehele keten in het gedwongen kader in Twente eenduidig werken, de samenwerking versterken en maatwerk leveren binnen gezinnen (ook als er sprake is van complexiteit), zodat ieder kind veilig opgroeit?

Cijfers

Kenmerkend voor Twente ten opzichte van het landelijke beeld, is dat er relatief veel jeugdigen een kinderbeschermingsmaatregel (jeugdbescherming/jeugdreclassering) hebben. De volgende cijfers zijn uit 2018:

  • Twente heeft 128.000 jeugdigen onder 18 jaar. 14.360 daarvan hebben jeugdhulp.
  • 16% van de jongeren in jeugdhulp heeft een maatregel. Landelijk gemiddelde: 10%. 
  • Van alle 2260 kinderen met een maatregel woont 49% (tijdelijk) niet thuis.
  • Van alle 2480 kinderen die niet thuis wonen, heeft 45% een maatregel.

In 60-70% van de cases bij de gecertificeerde instellingen is er sprake van een conflictscheiding.

Bron: GI’s

Werk in uitvoering

Bestuurlijke samenvatting

Lees de bestuurlijke samenvatting van ontwikkeltafel 2.

Wie zijn betrokken

Ontwikkeltafel 2
Projectleider: Ruth Driessen, r.driessen@regiotwente.nl
Bestuurlijk trekkers: Claudio Bruggink (gemeente Hengelo) en Ruud Brinkman (Jeugdbescherming Overijssel)

Procesteam:
Shahina Nazir, Gemeente Enschede
Fleur Braakhuis, Gemeente Hengelo
Eric Bouwma, Gemeente Haaksbergen
Esther Snoeijer, Gemeente Hellendoorn
Renate Poelakker, Jeugdbescherming Overijssel
Anne van Dorp, William Schrikker Stichting
Frans van der Haar, Raad voor de Kinderbescherming
Antonnet Backer, Veilig Thuis Twente
Cristian te Riet, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

Cookie-instellingen