Het jonge kind, versterken van de basis

Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst. Met die drijfveer werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Zij willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn. Aan drie ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om beweging op gang te brengen. De uitgangspunten: samen, werken en leren tegelijk en gericht op de toekomst.  

Ontwikkeltafels

1. In Twente groeit de jeugd op in zijn eigen omgeving. 
2. In Twente groeit de jeugd veilig op.  
3. In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.

Integrale aanpak voor het delen van gegevens in Twente

Informatie uitwisselen tussen betrokken professionals is cruciaal om jongeren en ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Maar: wanneer mogen we informatie delen en wanneer niet? En hoe doen we dat dan? In het project 'gegevens delen in Twente' zorgen we voor een integrale aanpak voor het delen van cliëntgegevens in Twente. Lees meer...

Wie doet wat

Veel mensen, van bestuurders tot uitvoerenden tot jeugdigen en ouders zelf denken en doen mee in dit proces. Lees meer...

Werk in uitvoering

Hoe kunnen we de basis voor het opgroeien en de ontwikkeling van het jonge kind (-10 maanden tot 6 jaar) versterken met de ondersteuning die daarvoor nodig is?

We brengen in kaart welke basisvoorzieningen er zijn, welke mogelijkheden in specialistische zorg er voor het jonge kind zijn en hoe de overgangsfase 4- naar 4+ is. We delen de (bestaande) kennis met de regio.

Wat willen we bereiken?

Versterken van de basis in het opgroeien en in de ontwikkeling van het jonge kind (-10 maanden tot 6 jaar) met de ondersteuning die daarvoor nodig is/ en verbinding brengen tussen voorschool en basisschool.

Wat is het tijdpad?

 • Dit plan bestaat uit twee fasen. In fase 1 formuleren we een visie op het jonge kind en brengen we de basisvoorzieningen voor het jonge kind in kaart, de overgangsmomenten, analyseren we de inzet van specialistische zorg én betrekken en versterken bestaande initiatieven. 
 • In mei 2020 is fase 1 uitgevoerd. Er is een vragenlijst uitgezet onder gemeenten, basisscholen en voorschoolse voorzieningen.
 • In de zomer van 2020 is fase 2 gestart: met de uitkomsten van fase 1 bepalen we hoe en op welke manier we verder gaan. 
 • Mei 2021: Kennispunt Twente is gevraagd om een analyse te maken van de jeugdhulpinzet rondom het jonge kind in Twente in de afgelopen jaren.
 • Mei - september 2021: ontwikkelen hulpmiddelen om met elkaar het gesprek aan te gaan: ieder kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door op zijn of haar eigen tempo. Dit maakt dat we kijken naar de juiste professie passend bij het kind. Het delen van kennis, overdrachtsmomenten en het samenwerken met betrokkenen om het jonge kind heen helpt bij het vroegtijdig signaleren, ondersteunen en ook normaliseren en eventueel specialiseren. 
 • September 2021: oplevering tools 
  • De handreiking 'Klantreis' helpt bij het analyseren van een casus én om gezamenlijke afspraken te maken. Hoe is het tijdspad van het kind geweest, wie is waar betrokken geweest, wat ging goed en waar zien we verbetering. 
  • Overdrachtsdocument: hier vind je een greep uit de overdrachtsmomenten voor het jonge kind. 
  • De taart van ambities: De taart van ambities is een hulpmiddel voor interprofessionele teams om zicht te krijgen op de ambitie van het team en helder te krijgen waaraan gewerkt moet worden. 
  • Hulpvragen analyse kennispunt Twente: hulpmiddel om de data van Kennispunt te analyseren met je samenwerkingspartners. Dit draagt bij aan het beter kunnen verklaren van de data en eventuele vervolgacties gezamenlijk af te spreken.
  • Handreiking Regie: In sommige gezinnen zijn meerdere professionals betrokken bij een jeugdhulptraject. Bij de start van de jeugdhulp wordt daarom deze handreiking ingevuld. 
 • Oktober-december 2021: inspiratiegesprekken op lokaal niveau, met partners betrokken rondom het jonge kind. 

Wie zijn betrokken?

Ontwikkelteam Jonge kind:
Kristel Schellings, Gemeente Hengelo
Kees Hendriks, Samenwerkingsverband PO 2301
Rian Prins, Skoe Enschede
Gezineke Verschoor, JGZ
Nikke van Bart, Kennispunt Twente
Elly Boerkamp, KOV De Cirkel
Judy Broekhuis, Attendiz
Anne Vink, Accare

Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met betrokken partijen die niet deelnemen in het ontwikkelteam. 

Meer informatie
Bekijk het projectplan of lees de samenvatting.
Neem contact op met projectleiders Gideon Sterkenburg, g.sterkenburg@enschede.nl  en Kate Snellens, k.snellens@oldenzaal.nl 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.