Voortgangsbericht inkoop: verslagen marktconsultaties en opvolging

04-05-2018

Op Negometrix is de informatie over de inkoop aangevuld. De documenten van de Marktbijeenkomst (23 april 2018) en verslagen van de Marktconsultaties ‘Ondersteuningsbehoeften’, ‘Wonen & Verblijf’ en ‘Diagnostiek’ (24 april 2018) zijn hier te vinden.

Uit de reacties op de conceptbestekken en in de marktconsultaties is gebleken dat er nog de nodige vragen zijn over de inhoud van het model (o.a. samenhang ondersteuningsbehoeften en modules), de tarieven en de administratieve lasten.  De Twentse gemeenten praten daarover verder met een aantal zorgaanbieders in de vorm van (bilaterale) gesprekken. Op Negometrix is meer informatie geplaatst over deze opvolging van de marktconsultaties.

De gesprekken vinden plaats vóór de definitieve publicatie van de bestekken. Op deze manier geeft het recht aan de afspraak van samen werken en samen ontwikkelen. Dit betekent dat de bestekken niet gepubliceerd kunnen worden op 15 mei 2018. De definitieve publicatie is daarom in de eerste helft van juni. Wanneer er een definitieve datum bekend is, hoort u deze zo spoedig mogelijk. 

NB: De bijeenkomst Negometrix die gepland stond op 14 mei 2018 komt hiermee ook te vervallen. Deze bijeenkomst wordt opnieuw gepland, vlak voor de definitieve publicatie.

Klik hier voor een link naar Negometrix

Cookie-instellingen