Regiovisie

In Twente werken gemeenten samen aan goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin. In de Regiovisie Jeugdhulp Twente  staat hoe aanbieders, professionals en gemeenten in de aankomende jaren vanuit samenwerking de sociale basis naar een hoger plan gaan tillen. Ze hebben met elkaar afgesproken dat iedere jeugdige in Twente toekomstperspectief heeft om naar uit te kijken en trots op te zijn. 

De Meerjarige Samenwerkingsagenda Jeugd en de Strategische Visie Inkoop Jeugd  komen voort uit de Regiovisie Jeugdhulp Twente die de Twentse gemeenten samen met jongeren, ouders, zorgaanbieders, professionals, bestuurders in 2021 hebben opgesteld. De Regiovisie is in maart 2022 vastgesteld door alle veertien Twentse gemeenten.

We nemen u graag mee in de voortgang want na de vaststelling van de Regiovisie is volop doorgewerkt aan de opstart van de Meerjarige Samenwerkingsagenda én de totstandkoming van de strategische inkoopvisie op Jeugdhulp. Dat is vastgelegd aan de hand van acht leidende principes. Hier vind je alle achtergrondinformatie die ten grondslag ligt aan de Regiovisie. 

Vanuit de Regiovisie zijn regionaal twee lijnen uitgezet:

1. De regionale strategie voor de inkoop van jeugdzorg

2. De Meerjarige Samenwerkingsagenda, waar het jeugd(hulp)netwerk in Twente samen (door)ontwikkelt op de belangrijke inhoudelijke thema’s om te komen tot verbetering in de jeugdhulp.

Cookie-instellingen