Gemeenten en zorgaanbieders tekenen overeenkomsten jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning

19-10-2018

Vandaag is de definitieve gunningsuitslag bekend geworden van aanbieders die jeugdhulp en ondersteuning leveren voor inwoners van de Twentse gemeenten. Deze nieuwe overeenkomsten garanderen kwaliteit en ruime keuzevrijheid.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van meer taken in het sociaal domein. Onderdeel daarvan is het contracteren van aanbieders die jeugdhulp en ondersteuning leveren voor onze inwoners. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet. De huidige overeenkomsten lopen van rechtswege op 31 december 2018 af. Rond de zomer heeft daarom in samenwerking tussen de Twentse gemeenten een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Vandaag, 19 oktober, is de definitieve gunningsuitslag bekend geworden.

Zorgcontinuïteit
Vanaf 12 juni 2018 konden zorgaanbieders zich inschrijven voor deze aanbesteding. Wanneer zij aan de (kwaliteits)eisen voldoen, hebben zij nu een overeenkomst gegund gekregen. In Twente is gekozen voor hoge kwaliteit en ruime keuzevrijheid in de afzonderlijke gemeenten.

Er zijn 296 zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2019 zorg mogen leveren. De uitslag maakt mogelijk dat de meeste cliënten bij hun huidige zorgaanbieder kunnen blijven. In de gevallen dat dit niet kan, neemt de gemeente contact op met de cliënt om er zeker van te zijn dat continuïteit van hulp en ondersteuning gegarandeerd is.

Twents model
Met deze aanbesteding is gewerkt met een nieuwe opzet, genaamd ‘het Twents model’ dat vanaf 1 januari 2019 van start gaat. Het Twents model is een werkwijze waarin het resultaat dat de inwoner van Twente of het gezin wil bereiken, centraal staat. Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en meer integraal werken rond de inwoner en het gezin. De afspraken met aanbieders zijn vernieuwd zodat aanbieders meer ruimte krijgen om oplossingen op maat voor inwoners te bieden. Van de invoering van het Twents model merkt de inwoner in principe weinig. Het is een verbetering van de werkwijze tussen gemeente en aanbieder. Voor de inwoner is niet het model maar vooral de feitelijke ondersteuning die hij of zij ontvangt namelijk van belang, aldus de Twentse gemeenten.  

Inschrijven blijft mogelijk
De overeenkomsten hebben een looptijd van meerdere jaren. Tijdens deze contractperiode is het, anders dan voorheen, doorlopend mogelijk voor nieuwe of bestaande partijen om zich in te schrijven voor deze aanbesteding. Hierbij blijven dezelfde aanbestedingsregels en -eisen gelden. Dit dynamisch inkoopsysteem is bedoeld voor zorgcontinuïteit en om nieuwe partijen ook kansen te bieden.

Klik hier voor de overzichtslijst van de definitieve gunning.

Cookie-instellingen