Samen ontwikkelen - Transformatieplan

15-11-2018

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Het door jeugdzorgregio Twente ingediende transformatieplan sluit aan bij de plannen die we al hadden voor wat betreft het vormgeven van ontwikkeltafels.

De ontwikkeltafels zetten we  op om de inhoudelijke opgaven met elkaar (gemeenten, zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden enz) uit te werken en daarna over te gaan tot actie. Zoals te lezen in het plan hebben monitoring en onderzoek daarin een belangrijke plek. Bij het opstellen van het plan zijn een aantal zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden onderwijs betrokken geweest.

Eind november 2018 wordt formeel bekend gemaakt of ons transformatieplan is goedgekeurd en of onze jeugdzorgregio een bedrag krijgt uitgekeerd. We delen bij deze het ingediende transformatieplan, omdat het de basis vormt voor de ontwikkeltafels. Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van het proces om per januari 2019 van start te kunnen gaan. Zodra dit duidelijk is, zullen wij zo spoedig mogelijk via deze site bekend maken hoe we komen tot de samenstelling van deze ontwikkeltafels.

Meer informatie over het Transformatiefonds vindt u hier.

 

Cookie-instellingen