Vanaf 1 december: doorlopend inschrijven op Twents Model

20-11-2018

De 14 Twentse gemeenten kopen gezamenlijk de ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp in waarbij transformatie en kwaliteit belangrijke pijlers zijn.

Transformatie omdat producten niet meer centraal staan maar het resultaat van een interventie. Hierbij worden aan de organisatie en aan de wijze waarop wordt gewerkt kwaliteitseisen gesteld en wordt gemonitord.

De 12 Twentse gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden kopen alle onderdelen van het Twents model via deze aanbesteding samen in. De gemeenten Hof van Twente en Almelo kopen het onderdeel ondersteuningsbehoeften van het Twents model  (Ondersteuningsbehoeften Wmo en Jeugd) niet in via deze aanbesteding. Zij organiseren de inkoop hiervan zelf door middel van een eigen aanbesteding.

Tussentijds toetreden

Kenmerk van de gekozen aanbestedingsstrategie is dat nieuwe partijen tussentijds kunnen toetreden en al gecontracteerde partijen hun aanbod kunnen uitbreiden. Dit eerste betekent dat aanbieders vanaf 1 december 2018 een nieuwe inschrijving kunnen doen op de hoofdtender. Al  gecontracteerde partijen kunnen op een nieuwe subtender  inschrijven, zich aanmelden voor andere gemeenten of voor andere onderdelen van het Twents model.

Bent u een nog niet-gecontracteerde aanbieder en wilt u gecontracteerd worden? Of wilt u inschrijven op onderdelen die u niet gegund hebt gekregen? Gebruik dan het platform Negometrix om in te schrijven op de aanbesteding. Vanaf 1 december kunt u inschrijven op Negometrix. Heeft u nog geen account? Maak dan alvast een account aan.

Afhankelijk van de datum van inschrijving, ontvangt u de voorlopige gunningsuitslag. Heeft u vragen over de aanbestedingsprocedure dan kunnen deze in de betreffende tender gesteld worden via de Vraag&Antwoord module in Negometrix. 

In de hoofdtender vindt u alle informatie en eisen die voor alle verschillende subtenders van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitseisen waar u als aanbieder aan moet voldoen.

Wat moet u doen?

Afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. U bent al gecontracteerd en wenst op 1 of meerdere subtenders in te schrijven: u hoeft zich alleen op de betreffende subtender(s) in te schrijven

  2. U bent nog niet gecontracteerd: u dient zich eerst in te schrijven op de hoofdtender (en alle verplichte documenten aan te leveren) en op 1 of meerdere subtenders in te schrijven

Goed om te weten
Elke aanbieder kan zich inschrijven voor deze terugkerende aanbesteding. U krijgt echter pas gegund zodra u aan alle eisen, zoals genoemd in de tenders, voldoet. Let daarbij ook op het invullen van alle vragen en aanleveren van de noodzakelijke documenten.

Bij Vraag en Antwoord vindt meer informatie over de doorlopende aanbesteding.

Cookie-instellingen