Afsprakenoverzicht online

17-12-2018

Het toewijzingsproces start op twee mogelijke manieren, of via de lokale toegang of via de wettelijke verwijzer. In beide situaties wordt er geïndiceerd op basis van het Twents model.

Centraal in deze werkwijzen staat de interactie tussen inwoner, toegang en aanbieder. Toegang en aanbieder hebben onderlinge afstemming over de te bereiken resultaten en de in te zetten ondersteuning. Gemeenten kunnen er voor kiezen het afsprakenoverzicht te gebruiken om dit gesprek te faciliteren en de inwoner helderheid te verschaffen over gemaakte afspraken.

Klik hier voor het afsprakenoverzicht. Voor een handleiding behorend bij dit afsprakenoverzicht, klik hier

Cookie-instellingen