Bijeenkomst zakelijke afspraken ontwikkeljaar

31-01-2019

Op 5 december 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden als aftrap van de zakelijke afspraken die gemaakt zijn in het kader van het ontwikkeljaar.

Hierbij waren de wethouders van de 12 betrokken gemeenten en de bestuurders van de 11 grote jeugdhulpaanbieders met wie deze afspraken zijn gemaakt, aanwezig. De 11 aanbieders zijn: Ambiq, Jarabee, Karakter, Accare, Aveleijn, Tactus, Dimence, Mediant, Trias, Intermetzo, De Twentse Zorgcentra.

Om aan deze zakelijke afspraken te voldoen, is transformatie van de jeugdhulpverlening nodig. Dat maakt dat tijdens deze bijeenkomst aandacht is besteed aan de inhoudelijk opgaven die er liggen en die een plek gaan krijgen aan de ontwikkeltafels jeugd. Bij de ontwikkeltafels jeugd staan de thema’s uit het transformatieplan.

Er is afgesproken dat, als het gaat om het opzetten van de ontwikkeltafels, ook de Gecertificeerde Instellingen en de samenwerkingsverbanden Onderwijs hierbij betrokken moeten zijn als belangrijke partners.

Op 6 februari treffen de wethouders en bestuurders elkaar opnieuw (incl. GI’s en Onderwijs). Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding hierop. 

We gaan op 6 februari aan de slag met strategische doelen en een lonkend perspectief per themalijn. Er moet een programma ingericht worden, er moet communicatie in gang gezet worden en gekeken wordt hoe iedereen die betrokken wil zijn dit ook kan zijn. 

De ontwikkeltafels gaan ingericht worden als werktafels, met concrete doelen, werkend op basis van data. Het zijn compacte teams, samengesteld uit gemeenten, zorgaanbieders en andere partners die nodig zijn om het projectplan uit te voeren. We gaan aan de slag!

Voor de ontwikkeltafels Wmo geldt dat we deze aan willen sluiten bij de projecten die (gaan) lopen naar aanleiding van overleggen tussen de gemeenten en Menzis. Afgelopen zomer is al geconcludeerd dat de projecten aansluiten bij de wensen die ook de zorgaanbieders Wmo hebben. Hierin willen we meer gebruik gaan maken van de zorgaanbieders.

Cookie-instellingen