Afronding Twentse regeling - continuïteitsbijdrage

16-07-2020

In lijn met de landelijke regeling is de regeling continuïteitsbijdrage per 1 juli 2020 gestopt. Om tot een goede afronding van deze regeling te komen, informeren wij de aanbieders hierbij over de uiterlijke datum voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en het indienen van de facturen.


Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met uiterlijk 31 juli 2020

Tot en met 31 juli 2020 kan een door Twentse gemeenten gecontracteerde zorgaanbieder een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een continuïteitsbijdrage per Twentse gemeente.
Indienen kan t/m 31 juli 2020 via het aanvraagformulier.

Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk een aanvraag voor een continuïteitsbijdrage in te dienen op de website van Samen14.nl.
Aanvragen ingediend na 31 juli 2020 worden niet in behandeling genomen door de 14 Twentse gemeenten.


Het indienen van facturen is mogelijk tot en met uiterlijk 31 augustus 2020

Tot en met 31 augustus 2020 kunnen alle aanbieders hun facturen continuïteitsbijdrage per periode indienen conform de Twentse regeling. 

Vanaf 1 september 2020 worden geen facturen meer in behandeling genomen.
Een uitzondering daarop is alleen mogelijk als daarover voor 1 september 2020 een schriftelijke afspraak is gemaakt met de desbetreffende gemeente.

 

Cookie-instellingen