FAQ doorontwikkeling Twents Model

22-01-2021

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen over de doorontwikkeling van het Twents Model.

Sinds 1 januari 2019 wordt gewerkt met het Twents Model voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

Vanaf de start is de wens uitgesproken dit model vanuit de praktijk verder door te ontwikkelen. Hier zijn we in 2020 mee gestart. Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen.

Welke relatie is er tussen de ontwikkeltafels en de doorontwikkeling?

Beide ontwikkelingen zijn gericht op het verder ontwikkelen en verbeteren van de zorg in Twente. De ontwikkeltafels zijn gericht op jeugd en de doorontwikkeling Twents Model gaat over jeugd en Wmo. Tussen de projectleiders van de ontwikkeltafels en het team Doorontwikkeling Twents Model is er direct contact. Er wordt afgestemd over de samenhang van sessies die in Twente gehouden worden en er wordt gesproken over welke verbetermogelijkheden er vanuit de ontwikkeltafels gezien worden.

Een overeenkomst in de werkwijze is het samen optrekken van aanbieders, de GI’s en de gemeenten.

Wat is de looptijd van het Twents Model

We zijn in 2019 gestart met het Twents Model en de overeenkomsten zijn voor 4 jaar gesloten, met de mogelijkheid 2 jaar te verlengen tot 2025.

Tussentijds worden op enkele onderdelen nog aanvullende overeenkomsten gesloten, dit zijn medicatiecontrole, de ggz-lus voor crisiszorg en de overeenkomsten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Waar kan ik mijn vragen of ideeën kwijt?

Heb je vragen of ideeën over het Twents Model dan kun je deze via het secretariaat van OZJT aan ons doorgeven. We merken dat naast het team voor de doorontwikkeling Twents Model vaak ook collega’s elkaar of organisaties elkaar onderling hiermee helpen of samen dingen ontwikkelen. Dit juichen we natuurlijk toe!

Wordt er nog mensen gezocht om mee te werken aan de doorontwikkeling van het Twents Model?

Specifiek zijn we op zoek naar:

  • Een Wmo aanbieder die deel wil nemen in het verkennersteam over de uitvoeringsvarianten. Dit vraagt om iemand die overzicht heeft over hoe we de zorg momenteel ingericht hebben en de combinatie kan maken met mogelijk andere varianten naast het inspanningsgericht werken zoals outputgericht of taakgericht. Dit vraagt in de periode tot aan de zomer ongeveer 50 uur inzet. Het traject start in februari 2021.
  • Een of enkele aanbieders jeugd of Wmo die de APK week samen met anderen vanuit de gemeenten en GI’s voor willen bereiden en uitvoeren, zodat we rond de zomer van 2021 verbeteringen door kunnen voeren. Dit vraagt tussen de 2 a 4 uur inzet per week per persoon.

In volgende nieuwsberichten geven we ook aan als er voor klussen in de doorontwikkeling nog menskracht gezocht wordt.

 

Cookie-instellingen