Eindrapportage Ontwikkeljaar

04-03-2021

Sinds januari 2019 wordt er in Twente op het gebied van jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen gewerkt volgens het Twents model. In het Twents model staat het resultaat van de inwoner of zijn gezinssysteem centraal. Dit vraagt individueel maatwerk voor alle inwoners met een ondersteuningsbehoefte.

Er zijn geen standaard resultaten beschreven, het resultaat is voor elke inwoner en elk gezinssysteem anders. De wijze waarop de aanbieder tot een oplossing komt voor een individuele cliënt, kan per situatie verschillen.

Ontwikkeljaar Jeugdhulp

Met de 11 grootste jeugdhulpaanbieders in Twente hebben we in 2019 extra zakelijke afspraken gemaakt. Deze zakelijke afspraken staan als onderdeel van de overeenkomst Twents Model in een aparte eenjarige raamovereenkomst. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst hebben de Twentse gemeenten, onder de noemer Ontwikkeljaar Jeugdhulp, informatie en data verzameld die nodig zijn voor de beoordeling van een mogelijke transitie naar outputgerichte bekostiging. Tevens is onderzocht op welke wijze we kunnen sturen op financiële doelstellingen om te komen tot lagere kosten per cliënt via de transformatie van de jeugdhulp in Twente

OZJT is in opdracht van de 14 Twentse gemeenten contractmanager van de overeenkomst Ontwikkeljaar. In dit document leest u de aanpak en de resultaten van het ontwikkeljaar en hoe we verder gaan met de opbrengsten.

Cookie-instellingen