Boost voor Regionale Expert Teams | Aanmelden hulpvragen van start in Expertisenetwerk Overijssel

09-03-2021

In Overijssel hebben we twee Regionale Expert Teams (RET). Eén in Twente en één in IJsselland. Door breder te leren kijken, te leren vanuit de praktijk en daar de belangrijkste lessen uit te halen, geven we het huidige RET in beide regio’s een boost!

Instituut voor Publieke Waarden (IPW) denkt en doet met ons mee.

Werkwijze RET

Aanmeldingen voor het RET verlopen altijd via de Toegang en/of de GI. De toegang is altijd betrokken, omdat hun brede blik en financiële mandaat nodig is voor de oplossing. Wij gaan elke week samen met de jeugdigen/gezinnen en de mensen die kunnen helpen bij een toekomstgerichte oplossing (leraar, toegangsmedewerker, voogd, hulpverlening) aan de slag met hun hulpvraag door de doorbraakmethode te gebruiken. Het casuïstiek overleg vindt in de even weken op dinsdagochtend plaats tussen 09.00 en 11.00 uur.

Heb jij een gezin of jeugdige waarbij je vastloopt, tegen drempels of grenzen aanloopt? Vul dan het bijgevoegde format samen met hen in. Deze stuur je vervolgens naar RET@rsj-ijsselland.nl
Ook de jeugdigen vanuit het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ kunnen aangemeld worden.

Na het indienen krijg je een uitnodiging voor een dinsdagochtend.  Wil je de betrokken aanbieder ook informeren, zodat deze ook aansluit? En wil je ook binnen de gemeente kijken wie het beste aan kan sluiten? Misschien ook iemand vanuit de Wmo of leerplicht, zodat we breed kunnen kijken naar mogelijkheden. Welke aanbieders zijn mogelijk een deel van de oplossing? IPW zorgt dat alle betrokkenen aan tafel zitten.

Dus:

Als je een casus hebt voor het RET, dan:


Ook voor woonvragen kan je ditzelfde format invullen en opsturen. Wij krijgen namelijk ook graag zicht op alle woonvragen in de regio!

Cookie-instellingen