Wijziging woonplaatsbeginsel

29-04-2021

Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd (Wet wijziging woonplaatsbeginsel).

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. 

Januari 2022 klinkt nog ver weg. Maar deze wetswijziging is een forse administratieve en inhoudelijke operatie voor gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten zullen als
eerste moeten starten met het uitzoeken van hun jeugdigen. Hier zijn de meeste gemeenten al mee aan de slag of in ieder geval treffen zij voorbereidingen hierop. Het uitzoekwerk van het complete bestand jeugdigen moeten gemeenten per 1 juli hebben afgerond om het vervolgens bij te houden.  Om het nieuwe woonplaatsbeginsel te kunnen toepassen moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hun administratieve processen gaan aanpassen.

Met andere woorden: we hebben elkaar hard nodig om dit bijtijds voor elkaar te krijgen. 

Vanuit I-sociaal domein is er veel informatie te vinden. Via deze link is ook een aantal webinars terug te kijken. Deze bijeenkomsten gaan over de implementatie van het woonplaatsbeginsel. Ook delen gemeenten hun ervaringen met het gebruik van het stappenplan. 

We zullen u binnenkort via het zorgportaal informeren wie de contactpersonen per gemeente zullen zijn.

 

Cookie-instellingen