Geactualiseerde versie van het Administratieprotocol beschikbaar op het Zorgportaal

17-06-2021

De geactualiseerde versie van het  administratieprotocol (juli 2021) is gereed. Dit administratieprotocol is de opvolger van het administratieprotocol 6.0 en is samengevoegd met het standaard administratieprotocol welke landelijk gebruikt wordt.

Door deze samenvoeging hebben we geprobeerd de administratieve lasten te verlichten van (met name) de aanbieders die ook landelijk ondersteuning bieden. Doordat het protocol is samengevoegd is duidelijk te zien op welke onderdelen Twente  afwijkt van het standaard administratieprotocol. Dit is nog maar op een paar onderdelen.

Het administratieprotocol en de benodigde documenten zijn voor gecontracteerde aanbieders te vinden in het Zorgportaal.

De maand juli is een overgangsperiode voor de formats van het resultatenoverzicht en het afsprakenoverzicht. We willen jullie vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus over te gaan op de nieuwe versie.

Deze is bijna hetzelfde gebleven, maar we willen graag dat iedereen met dezelfde versie werkt.

Dit administratieprotocol is samen met andere agendapunten besproken in de klankbordgroep administratieve lastenverlichting. In deze klankbordgroep zitten diverse aanbieders, zowel grote als kleine aanbieders, zowel Wmo als Jeugd.

We proberen in deze klankbordgroep de administratieve lasten te verlichten van zowel de aanbieders als de gemeenten.

Mocht je een onderwerp hebben voor de klankbordgroep dan kan je dit doorgeven aan een van de aanbieders die in de klankbordgroep deelneemt of mailen naar infosamen14@regiotwente.nl.

De verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn te vinden bij de documenten in het Zorgportaal.

 

Cookie-instellingen