De doorontwikkeling van het Twents Model: het eerste jaar

26-07-2021

Vorige week nam Kristel Schellings afscheid van OZJT/Samen14. Ze vervolgt haar carrière bij een nieuwe baan in het onderwijs. In een interview kijken we met Kristel terug op het eerste jaar van de doorontwikkeling Twents Model en blikken we vooruit.

Als een inwoner met een zorgvraag zit, neemt hij contact op met de lokale toegang bij de gemeente. In een gesprek worden de zorgvraag en -behoeften helder gemaakt. Als hieruit blijkt dat de inwoner specifieke jeugdzorg of WMO ondersteuning nodig heeft, wordt het Twents Model ingezet om de juiste zorg te kunnen bieden.

In het Twents model staat de behoefte van de inwoner en het gezin centraal, niet het aanbod van de zorgaanbieders. Het model maakt duidelijk aan welke doelen en resultaten de inwoner en aanbieder moeten werken en biedt de mogelijkheid om voor elke zorgvrager maatwerk in te zetten. Het resultaat is voor iedere inwoner en elk gezin anders. Op deze manier kan de zorgaanbieder ondersteuning op maat bieden voor elke inwoner.

De doorontwikkeling

In 2019 werd gestart met het Twents Model. Er ging een ontwikkeltraject aan vooraf, maar daarmee was het model nog niet helemaal af bij de start in 2019. Vanaf het begin was de wens al uitgesproken om het model vanuit de praktijk verder te ontwikkelen. In het voorjaar van 2020 werd een team gevormd, met Kristel Schellings als trekker. “We hebben gezocht naar een goede samenstelling van het doorontwikkelteam. We hebben de moeite gedaan om een mix te krijgen van verschillende type functies en mensen, denk aan medewerkers die heel dicht bij de praktijk staan, mensen vanuit gemeenten, zorgaanbieders, inkopers of juristen. We wilden altijd een combinatie van de betrokken partijen die we in het Twents Model tegenkomen. Via de reguliere structuren heb je toch vaak wat meer de formele lijn te pakken, terwijl het echt gaat om de mensen die in de praktijk werken. Zij moeten goed met het model kunnen werken. Deze professionals zochten we dan ook steeds meer op. Dat was best een uitdaging. Alleen al aan de kant van de gemeenten gaat het om honderden betrokkenen, laat staan hoeveel zorgmedewerkers er in Twente zijn. Die krijg je natuurlijk nooit allemaal bij elkaar”, legt Kristel uit. “Toch denk ik dat we sterk zijn geweest in het maken van een goede mix van professionals die we bij de doorontwikkeling betrokken. Het was altijd een goede mix van organisaties en functies. Door het gemixte gesprek, kom je ook veel beter tot de kern. Vanuit daar komt duidelijk naar voren wat goed gaat en wat beter kan. Ik vind het erg mooi dat we die slag konden maken in onze samenwerking. Het bracht alle partijen dichter bij elkaar.”  

Door het gemixte gesprek, kom je ook veel beter tot de kern.

APK

Voor de doorontwikkeling van het Twents Model zijn de hoofdlijnen voor de doorontwikkeling bepaald en is een jaarplan (zomer 2020 tot zomer 2021) opgesteld met vier thema’s. Eén van die thema’s is de APK. De APK richt zich op het hier en nu en bekijkt wat aan het model zelf te verbeteren is. “We organiseerden focussessies waarbij mensen vanuit de praktijk bevraagd werden op hun ervaringen. Vanuit daar hebben we een lijst met 19 verbeterpunten opgesteld. We hebben ongeveer tweederde van de punten opgepakt. Andere verbeteringen vergen eerst meer uitwerking of vragen om besluitvorming”, vertelt Kristel. Kristel vindt de APK een mooie manier om te achterhalen welke verbeteringen nodig zijn aan het Twents Model. “Tijdens de sessies gingen we diep in op bepaalde onderdelen. Dan blijkt soms dat er veel meer vragen achter een bepaald onderdeel zitten dan in eerste instantie gedacht. Doordat we samen in overleg gingen, konden we goed zien wat ging helpen en wat niet. Ik moest tijdens dit jaar, bij het Twents Model, denken aan de familie Barbapapa. Een eenheid met elkaar, maar ook wisselend in vorm. Zo kun je het model en de ontwikkeling daarvan ook zien. Het is geen vaststaand startsysteem, maar beweegt mee met de tijd en ontwikkelingen die er zijn.”

Blijven verbinden

Het eerste jaar van de doorontwikkeling zit erop. De eindnotitie van het eerste jaar wordt in de zomer opgeleverd. Ook voor Kristel eindigt de opdracht nu. Ze vervolgt haar carrière bij een nieuwe baan in het onderwijs. “Ik vind het een heel mooi moment om de notitie op te leveren. Het is een stukje overdracht, maar ook een advies”, vertelt Kristel. Wat ze in haar advies heeft staan? “De contracten lopen tot 2023. Een vraagstuk op dit moment is of de huidige contracten uit het Twents Model verlengd moeten worden, of dat gestart moet worden met het toewerken naar een nieuwe vorm van inkoop. Wat de keuze ook wordt, volgens mij moet je altijd blijven ontwikkelen in de inrichting van de zorg en onderling blijven verbinden. Ook als er iets nieuws komt, dan kan de huidige werkwijze een basis vormen voor het nieuwe. Ik vind dat we al iets goeds hebben staan in Twente, waar in de toekomst op verder gebouwd kan worden.”

“We hebben de stem en de blik van de zorgaanbieders en gemeenten meegenomen. We hebben elkaar verrast met dingen die we zeiden en dat vind ik echt heel mooi. Het afgelopen jaar hebben we vooral aandacht gehad voor het systeem zelf, maar waren we nog wat terughoudend in het betrekken van inwoners. Maar als je de mensen waar je het voor doet ook nog kunt betrekken bij de doorontwikkeling, dan is de cirkel rond. Ik denk dat je altijd wel een vorm kunt vinden om professionals uit het werkveld of Twentse inwoners deelgenoot te maken van waar je mee bezig bent”, aldus Kristel.

Cookie-instellingen