Voorlopige gunning nieuwe inschrijvingen Twents Model

13-07-2022

De aanbestedende dienst heeft geoordeeld dat onderstaande aanbieders voldoen aan de gestelde eisen

en heeft daarom besloten de opdracht voor het uitvoeren van de ondersteuning op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ten behoeve van het Twents Model, voor de onderdelen waarvoor genoemde aanbieders zich hebben ingeschreven, voorlopig te gunnen per 1 juli 2022.

Alle inschrijvers waaraan is gegund, hebben de mogelijkheid om binnen 20 dagen na datum voorlopige gunning  een voorlopige voorziening te starten bij de rechtbank. Wanneer geen van de inschrijvers gebruik maakt van deze optie, wordt de gunning definitief.

  • Hogenkamp Agrarische Coaching - Wieren
  • Stichting Esthia - Hengelo

 

Cookie-instellingen