Inkoop Huishoudelijke Ondersteuning 2024

13-09-2022

Onlangs is door gemeente Enschede het bestek van de Huishoudelijke Ondersteuning gepubliceerd.

Het doel van deze dialooggerichte aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met meerdere opdrachtnemers per perceel/gemeente voor de uitvoering van Huishoudelijke Ondersteuning in de Twentse gemeenten. De ingangsdatum van de uiteindelijke raamovereenkomst(en) is voorzien op 1 januari 2024. De verwachte looptijd bedraagt maximaal 8 jaar. 
Inschrijven kan via de volgende link: Publicatie (negometrix.com)

Cookie-instellingen