Vergoeding meerkosten 2022 voor aanbieders Wmo en Jeugdwet

22-12-2022

Ook dit jaar stelt de landelijke overheid geld beschikbaar voor de vergoeding van meerkosten die zorgaanbieders hebben gemaakt als gevolg van de COVID-19 maatregelen in de periode januari 2022 tot en met maart 2022.

Net als in de voorgaande jaren zullen de Twentse gemeenten uitvoering geven aan dit landelijk beleid in een eigen meerkostenregeling: ‘Meerkostenregeling Corona Twente 2022’.

In deze regeling zal worden beschreven wanneer u als zorgaanbieder aanspraak kunt maken op een vergoeding van de meerkosten. Ook zal hierin staan op welke wijze u een aanvraag voor vergoeding van meerkosten kunt indienen. Alleen zorgaanbieders die een (raam)overeenkomst hebben met de Twentse gemeenten voor de uitvoering van de Wmo of Jeugdhulp (inclusief huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften en vervoer) komen mogelijk in aanmerking voor vergoeding van deze meerkosten.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling dan adviseren wij u onze website en het Zorgportaal goed in de gaten te houden. Begin 2023 zal hier informatie te vinden zijn over de Meerkostenregeling Corona Twente 2022.

 

Cookie-instellingen