Publicatie Rapport Taskforce Gezinshuizen 2021/2022

16-10-2023

OZJT heeft in opdracht een onderzoek uitgevoerd naar de gezinshuizen die gecontracteerd zijn bij OZJT/Samen14. Er was behoefte aan meer zicht op welke gezinshuizen actief zijn in Twente, welke dilemma’s er spelen bij de gezinshuizen en welke kwaliteitscriteria gehanteerd worden.

Hieruit is het rapport Taskforce Gezinshuizen 2021/2022 voortgekomen waarin de uitkomsten van dit onderzoek zijn gebundeld. Dit rapport geeft een helder overzicht van het aantal gezinshuizen per gemeente, geeft inzicht in hoeverre gezinshuizen voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en biedt handvatten voor de doorontwikkeling van het Twents model. Overall kan geconcludeerd worden dat ten tijde van het onderzoek de kwaliteit van de gezinshuizen in zijn algemeenheid voldoende is en dat er ruimte is voor kwaliteitsverbetering. Daarbij kan beter gebruik gemaakt
worden van de ontwikkelde landelijke kwaliteitscriteria. Daarmee biedt het rapport waardevolle handvatten voor
de inkoop van Jeugdhulp 2025.

Speciale dank gaat uit naar de inzet van de toezichthouders Hengelo en Enschede voor de inzet voor het uitvoeren van de opdracht OZJT/Samen14.

Cookie-instellingen