Komende marktconsultaties Inkoop Jeugdhulp 2025

07-12-2023

Graag informeren wij u hieronder over de komende marktconsultaties voor de Inkoop Jeugdhulp 2025.

Marktconsultaties digitaal vrij toegankelijk 

De marktconsultaties zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders en vinden digitaal plaats. U hoeft zicht niet voorafgaand aan te melden.  

Overzicht te voeren marktconsultaties 1/3  

Onderwerp 

Gezinshuizen 

Datum en tijdstip 

11 december 2023 – 09.00 tot 10.30 uur 

Toelichting 

Aanbieders hebben de mogelijkheid vragen te stellen over de inhoud en tarieven. Er wordt ingegaan op de inschaling van gezinshuizen in het intensiteitenmodel voor Wonen en Verblijf. 

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

Onderwerp 

Zorgboerderijen en aanverwanten 

Datum en tijdstip 

11 december 2023 – 11.00 tot 12.30 uur 

Toelichting 

Aanbieders hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de inhoud en tarieven. Specifieke aandacht is er voor de positionering van deze dienstverlening in het intensiteitenmodel voor Wonen en Verblijf. Ook kunt u hier vragen stellen over producten die in samenhang met Wonen en Verblijf worden geleverd zoals begeleiding groep.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

Overzicht te voeren marktconsultaties 2/3 

Onderwerp 

Kinderdagcentra (medische) opvang, begeleiding, behandeling centra 

Datum en tijdstip 

11 december 2023 – 13.00 tot 14.30 uur 

Toelichting 

Een specifieke groep aanbieders met een aanbod die zich richt op de dagverblijf producten i.r.t. individuele behandeling. Doel van dit gesprek is zicht krijgen op de invloed en mogelijke oplossingsrichtingen om deze dienstverlening goed te positioneren in het productenboek.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Onderwerp 

Inkoopplanning: proces bespreking, hoofd- en subtenders incl. KIT.  

Datum en tijdstip 

18 december 2023 – 09.00 tot 10.30 

Toelichting 

De bijeenkomst start met een uur toelichting over de inkoopplanning en een inkijk in de toepassing van de Kwaliteits- en Integriteits-Instrument Twente (KIIT hierna KIT). Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over de toepassing van de KIT en wat er van u verwacht wordt bij de inschrijving voor een overeenkomst. Eveneens wordt u geïnformeerd over de verhouding tussen de hoofd- en subtenders.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Onderwerp 

 Crisis 

Datum en tijdstip 

Crisis: 18 december 2023 – 10.45 - 12.00 uur  

Toelichting 

Aansluitend op de bijeenkomst voor de inkoopplanning en aan te leveren documenten, wordt de laatste marktconsultatie voor Crisis gehouden. U kunt als aanbieder vragen stellen over de bestekken inclusief de tarieven. U hoeft niet verplicht bij beide aanwezig te zijn.  

Let op: de stukken worden uiterlijk 1,5 week voorafgaand aan de bijeenkomst gepubliceerd op Mercell.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Overzicht te voeren marktconsultaties 3/3 

Onderwerp 

Advies en Expertise 

Datum en tijdstip 

Advies en Expertise: 18 december 2023 – 13.00-14.00 uur 

Toelichting 

Aansluitend op de bijeenkomst voor de inkoopplanning en aan te leveren documenten, wordt de laatste marktconsultatie voor Advies & Expertise gehouden. U kunt als aanbieder vragen stellen over de bestekken inclusief de tarieven. U hoeft niet verplicht bij beide aanwezig te zijn.  

Let op: de stukken worden uiterlijk 1,5 week voorafgaand aan de bijeenkomst gepubliceerd op Mercell.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Onderwerp 

Ambulant en Wonen en Verblijf 

Datum en tijdstip 

Ambulant: 15 januari 2024 09.00 tot 11.00  

Wonen en Verblijf: 15 januari 2024 11.15 tot 13.00  

Toelichting 

Dit is de laatste marktconsultatie voor Ambulant en Wonen en Verblijf voorafgaand aan de inkoop. U kunt tijdens deze marktconsultatie vragen stellen over de bestekken inclusief de tarieven.  Let op: de stukken worden uiterlijk 1,5 week voorafgaand aan de bijeenkomst gepubliceerd op Mercell.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Cookie-instellingen