Vernieuwd Administratieprotocol 6.0

10-02-2021 1439 keer bekeken

Er is een nieuwe versie van het Administratieprotocol beschikbaar. Dit Administratieprotocol 6.0 vervangt versie 5.0 en is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep Administratieprotocol. De klankbordgroep is een vertegenwoordiging van gemeenten en zorgaanbieders.

De nieuwe versie is beschikbaar via het Zorgportaal. De ingangsdatum van het Administratieprotocol 6.0 is
1 januari 2021.

  • Versie 6.0 is aangevuld met de nieuwe functie binnen het berichtenverkeer: Verzoek om Wijziging.  De Samen14 gemeenten volgen hierin de landelijke afspraken. Omdat het een nieuwe systematiek is, die in de beginfase veel ontdekking en afstemming vraagt tussen gemeente en zorgaanbieder, is besloten om in 2021 alléén te beginnen met de Jeugdwet. Over deze toepassing bij de Wmo wordt later besloten. Ervaringen, meningen en suggesties zijn altijd welkom in dit proces. U kunt deze doorgeven aan de contactpersonen van de gemeente die genoemd staan in het Zorgportaal.
  • Daarnaast zijn de data voor aanlevering van de managementinformatie aangepast. Deze informatie moet direct na afloop van ieder kwartaal aan worden geleverd, dit in afwijking tot voorgaande jaren.
  • Ook hebben er een paar wijziging in het afsprakenoverzicht plaatsgevonden:

-    De volgorde van de eerste pagina is aangepast voor een betere leesbaarheid en de termen ‘aandeel gemeente’ en ‘aandeel zorgtoeleiding’ zijn verwijderd.
-    Geen opsplitsing meer in directe-, indirecte- en reistijd. Er wordt nu een totaal volume vermeld op het AO.
-    Het AO hoeft niet meer ondertekend te worden door de gemeente/GI en de zorgaanbieder.
-    De evaluatiedata worden niet meer vermeld op het AO.

 

 

Cookie-instellingen