Hoge kwaliteit en samenwerken.

01-11-2018 5324 keer bekeken

De 14 Twentse gemeenten willen hoge kwaliteit en samenwerken met betrouwbare partijen. Vanwege publicaties van RTV Oost in dit bericht toelichting op de visie, keuzes en aanpak van de Twentse gemeenten.

Alle 14 Twentse gemeenten willen een einde maken aan de samenwerking met malafide aanbieders. Het geld moet naar de zorg en ondersteuning van onze inwoner. Dit zijn belangrijke uitgangspunten bij de integrale inkoop Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning.

Op 19 oktober jongstleden is de aanbesteding van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning  2019 gegund. Dit betreft diverse vormen van zorg, hulp en ondersteuning die vallen onder de Wmo en de Jeugdwet. 
De integrale inkoop is verricht voor de 14 Twentse gemeenten waarbij zowel Almelo als Hof van Twente op onderdelen meedoen.
De aanbesteding voldoet aan de Europese regelgeving en is ten behoeve van alle 626.000 Twentse inwoners. Voor dit geheel is aan 296 aanbieders gegund. Zij krijgen vanaf 1 januari 2019 een raamovereenkomst. Er is pas sprake van betalen bij levering van ondersteuning. De toegang van gemeente bepaalt samen met de inwoner de ondersteuning en de zorgaanbieder.

Oog op kwaliteit
Aanbieders die zorg willen leveren in Twente moeten voldoen aan strenge eisen waaronder het Twents kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is opgemaakt aan de hand van wettelijke kaders (de Wmo 2015 en de Jeugdwet), landelijke kwaliteitskaders en eigen ervaringen.

Aanpak met barrièremodel 
Bij de gunning is de eerste fase van selectie. Hierbij zijn circa 50 aanbieders uitgevallen. De tweede fase is het controleren van de gestelde eisen door middel van het ‘barrièremodel’. Op dit moment, dus direct na gunning, verdelen we de aanbieders in drie categorieën:  'rood', 'oranje' en 'groen'. De meerderheid valt in de categorie groen. De rode en oranje aanbieders kunnen rekenen op veel controles. Als blijkt dat niet aan de eisen wordt voldaan, wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk ontbonden.

De partijen genoemd in de berichtgeving van RTV Oost zijn door de selectiefase. Wij kunnen en willen op dit moment niet aangeven in welke categorie zij vallen in het barrièremodel.  Wij moeten de onderzoeken afwachten. Die zullen half december worden afgerond. Wij staan dan klaar om de passende acties te ondernemen, zoals hiervoor beschreven.

Samenwerken in vertrouwen
In Twente hebben we meer ‘goede’ aanbieders dan malafide aanbieders. Vanuit deze realiteit hebben wij ook onze aanbesteding ingericht. Juist met de vele aanbieders die prima werk leveren, willen we samenwerken vanuit vertrouwen. 

We hebben, door te kiezen voor selectie-eisen en barrièremodel, voorkomen dat er voor alle aanbieders een grote administratieve last ontstaat. Als we aan de voorkant álle controles bij álle te contracteren aanbieders hadden willen doen, had dit gezorgd voor een enorme administratieve last voor zowel aanbieders als voor gemeenten. 

Er is dus bewust gezocht naar en gekozen voor een balans tussen enerzijds hoge eisen aan de voorkant (ons kwaliteitskader) én de invoering van het barrièremodel en anderzijds de administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten beperkt houden. Onze samenwerking met aanbieders is gebaseerd op vertrouwen. Wordt dit geschonden dan nemen wij direct actie. 

Cookie-instellingen