Documenten herindicaties JGGZ en algemeen, afsprakenoverzicht, administratieprotocol nu beschikbaar

30-11-2018 5172 keer bekeken

Vanaf vandaag zijn er een aantal documenten beschikbaar op deze website.

Document herindicaties JGGZ
Het document herindicaties JGGZ is nu beschikbaar. Kijk hier voor het document.
 
Er wordt een oproep aan de JGGZ aanbieders gedaan om het berichtenverkeer vanaf maandag 3 december zo spoedig mogelijk op te starten. Het document herindicaties JGGZ  is een coproductie van gemeenten en GGZ-aanbieders in werkstroom 2 (werkgroep 1). Alle contracten betreffende JGGZ zullen aflopen op  31 december 2018. Om zorgcontinuïteit te borgen en rekening te houden met de vermijdbare administratieve lasten is in dit document  een werkwijze opgenomen waar alle gecontracteerde JGGZ-aanbieders en gemeenten zich aan conformeren.

Document herindicaties algemeen (excl. JGGZ)
Het document herindicaties algemeen is nu beschikbaar. Kijk hier voor het document.
In dit document is uitgewerkt op welke manier de conversie van indicaties richting 2019 wordt vormgegeven. In deze uitwerking is rekening gehouden met verantwoordingseisen voor lopende cliënten en de hoe kan worden gedeclareerd wanneer indicaties aflopen in 2019.
 
Document afsprakenoverzicht (def nov 2019)
Het document afsprakenoverzicht is nu beschikbaar. Kijk hier voor het document.
Het afsprakenoverzicht maakt onderdeel uit van het administratieprotocol en is in te zetten ten behoeve van de Twentse klantreis. In dit document wordt het te behalen resultaat van de zorg nader omschreven.
 
Administratieprotocol versie 1.5
De tweede versie van het  administratieprotocol is opgeleverd. Ook maatregelhulp is hierin opgenomen. 
 
Het administratieprotocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces in Samen 14 verloopt en welke stappen de aanbieders en de gemeenten daarin moeten nemen. Het protocol geldt voor alle aanbieders die gecontracteerd zijn. We werken met aanbieders aan het verminderen van de administratieve lasten. De verbeteringen voeren wij door in het administratieprotocol. Dit gebeurt niet continue, maar op basis van releases. Meer informatie over wie waar aan werkt en releasedata zijn binnenkort op onze site te vinden.

Cookie-instellingen