Geschillencommissie Sociaal Domein start per 1 januari 2019

13-12-2018 4024 keer bekeken

In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ontstonden regelmatig geschillen tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling.

Het betrof meestal geschillen op het terrein van de jeugdhulp of op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. (Te) vaak kwamen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing, of moest een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

Bij de vaststelling van Zorg voor de Jeugd in april 2018 is daarom tussen rijk, gemeenten, branches en cliëntenorganisaties afgesproken dat er een geschillencommissie komt. Deze geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches gespecialiseerde Jeugdzorg (BGZJ: GGZ-Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland).

De BALV heeft op 30 november ingestemd met het voorstel voor een geschillencommissie Sociaal Domein per 1 januari 2019. De commissie is beschikbaar voor geschillen op het gebied van het woonplaatsbeginsel jeugd en inkoop.

Meer informatie betreffende de opzet en de werkingssfeer van de geschillencommissie is beschikbaar via deze pagina van VNG

Cookie-instellingen