Startbijeenkomst ontwikkeljaar

14-12-2018 3810 keer bekeken

De definitieve gunning voor het ontwikkeljaar heeft plaatsgevonden op 3 december. Op 5 december vond de startbijeenkomst voor het ontwikkeljaar plaats.

Hier waren bestuurlijk gemandateerde vertegenwoordigers van alle geselecteerde aanbieders aanwezig alsmede wethouders en gemeentesecretarissen. De agenda voor dit overleg bestond uit drie hoofdonderwerpen:

  • De Twentse transformatie

  • De door ontwikkeling van het Twents model

  • De vormgeving van dit overleg / het zakelijke kader

De nadruk lag tijdens dit overleg bij het eerste onderwerp en was daarmee inhoudelijk van aard. De bijeenkomst is door de aanwezigen als positief ervaren. Men is het erover eens dat het ontwikkeljaar een bijzonder voorbeeld is van structurele samenwerking tussen gemeenten en aanbieders. Het verslag van de bijeenkomst wordt na vaststelling gepubliceerd op deze website.

In januari wordt het ontwikkeljaar nader voorbereid, wordt de inhoud nader vormgegeven en een planning opgesteld.

 

Cookie-instellingen