Update werkgroepen verlagen administratieve lasten

21-12-2018 4636 keer bekeken

Om de administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten te verlagen zijn vijf werkgroepen ingericht. Deze werkgroepen bestaan uit medewerkers van gemeenten en aanbieders. Samen werken zij aan voorstellen die lastenverlichting voor alle aanbieders en gemeenten tot doel hebben.

Een update van werkgroep 4 en 5.

Werkgroep 4

Werkgroep 4(a) werkt aan het format managementinformatie. Het format managementinformatie is onderdeel van het administratieprotocol. Eerder dit jaar is vastgesteld dat dit format ontwikkeling behoeft. Voor de managementinformatie geldt dat er in sommige gevallen verheldering nodig is, in andere gevallen is er behoefte aan uitwerking. De werkgroep is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel voor een nieuw format managementinformatie klaar is.

In werkgroep 4(b) ligt de focus op de informatie die verzameld wordt in het kader van het ontwikkeljaar. Het gaat hier om de doorontwikkeling van het Twents model, de monitoring van de gemiddelde kosten per cliënt en het faciliteren van mogelijke nacalculatie. Ook hier is de verwachting dat er een voorstel gereed is in het eerste kwartaal van 2019.

Werkgroep 5

Werkgroep 5 werkt een concreet voorstel uit om tot een verantwoording te komen waarbij geen accountantscontrole nodig is. Dit voorstel zal passen binnen de wettelijke regelgeving. Het is duidelijk dat dit voorstel op termijn leidt tot een verlaging van de administratieve lasten. Om te garanderen dat dit voorstel goed landt in het jaarrekening proces van gemeenten worden de accountants van de gemeenten ook betrokken bij deze werkgroep. De werkgroep verwacht medio 2019 een voorstel op te kunnen leveren.

Cookie-instellingen