Twents barrièremodel voorbeeld voor rest van Nederland

09-05-2019 7782 keer bekeken

OZJT verzorgt in opdracht van de 14 Twentse gemeenten (Samen14) de inkoop en het contractmanagement van jeugdhulp en Wmo voorzieningen. De contracten vertegenwoordigen een waarde van 210 miljoen euro op jaarbasis, dus een zorgvuldige en doelmatige besteding is van groot belang.

Cliënten staan centraal. Onze taak is ervoor te zorgen dat cliënten de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Dat is complexe materie, een complexe uitdaging. Daarom werkt het OZJT samen met haar gemeenten en zorgaanbieders vanuit een aantal vaste waarden:

  • Samenwerking in vertrouwen
  • Verlaging van de administratieve lasten
  • Leren van en ontwikkelen met elkaar

Het barrièremodel

Het barrièremodel is na intensieve samenwerking tussen de 14 gemeenten ontstaan. Het model is voor en door de gemeenten ontwikkeld vanuit de Twentse projectgroep Zorgfraude. Samen hebben we onze kennis en expertise gebundeld om zorgfraude aan te pakken. Deze Twentse aanpak werpt niet alleen drempels op (preventie zorgfraude) maar pakt ook huidige misstanden aan (toezicht). Alle inzet is erop gericht zorggeld beschikbaar te hebben en houden voor inwoners die dat nodig hebben.

Wij willen de administratieve lasten zo laag mogelijk houden zonder aan kwaliteit in te leveren. Het is bewerkelijk en arbeidsintensief om bewijslast aan te leggen. Stelt u zich eens voor dat een betrouwbare aanbieder met wie we al jaren samenwerken een substantieel bedrag kwijt is aan het inzetten van capaciteit voor die bewijslast. Geld dat eigenlijk voor zorg bedoeld is. Veruit de meeste zorgaanbieders is te vertrouwen, we willen niet dat deze aanbieders, en daarmee hun cliënten, de dupe worden van een klein aantal hele foute partijen. In dit complexe landschap van zorgcontracten en gunningen staat de cliënt centraal. Het mag niet zo zijn dat er bij een al kwetsbare groep onrust ontstaat door onze procedures. Vaak hebben cliënten een vertrouwensrelatie opgebouwd met hun zorgaanbieders.

Dat is precies de reden van het ontstaan van het barrièremodel. Deze aanpak zijn we gestart in oktober 2018. Na de enorme bulk aan gunningen in het najaar van 2018, hebben we onze aanpak geëvalueerd en zijn we bezig deze verder te verbeteren. We zetten bij tussentijdse gunningen vanaf januari 2019 het barrièremodel direct in. U kunt de resultaten van het barrièremodel tot nu toe hier bekijken: barrièremodel resultaten tot nu toe.

Wilt u meer lezen over het barrièremodel? In dit artikel hebben we onze aanpak voor u op een rij gezet: Twentse aanpak zorgfraude bestrijden met harde bewijzen.

Cookie-instellingen