Voorlopige gunning nieuwe inschrijvingen Twents Model

28-11-2022 793 keer bekeken

De aanbestedende dienst heeft geoordeeld dat onderstaande aanbieders voldoen aan de gestelde eisen

en heeft daarom besloten de opdracht voor het uitvoeren van de ondersteuning op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ten behoeve van het Twents Model, voor de onderdelen waarvoor genoemde aanbieders zich hebben ingeschreven, voorlopig te gunnen per  28 november 2022.

Alle inschrijvers waaraan is gegund, hebben de mogelijkheid om binnen 20 dagen na datum voorlopige gunning  een voorlopige voorziening te starten bij de rechtbank. Wanneer geen van de inschrijvers gebruik maakt van deze optie, wordt de gunning definitief.

- Virtus Dienstverlening
- Joyce Kroep, Begeleiding en Coaching
- Stichting Socius
- Primaire Thuiszorg

   
Cookie-instellingen