Inkoop jeugd en Wmo

20-04-2017 6142 keer bekeken

Op 5 april jl heeft de bestuurscommissie OZJT/Samen14 (wethouders van de 14 Twentse gemeenten) gekozen voor de verdere ontwikkeling van zorg en ondersteuning voor de inwoners van Twente. Dat doen de 14 Twentse gemeenten door in samenspraak met inwoners, aanbieders en verwijzers een nieuw Twents model voor zorg en ondersteuning te ontwikkelen.

De Twentse gemeenten doen dit gedegen, gebruiken 2017 en 2018 voor ontwikkeling / toetsing en willen het model vanaf 2019 gaan gebruiken. De lopende overeenkomsten voor zorg en ondersteuning worden verlengd voor 2018.

In december 2016 heeft de bestuurscommissie een stip aan de horizon gezet voor de manier waarop zij het Twentse zorglandschap de komende jaren willen ontwikkelen. Deze is als volgt beschreven:

Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en integraal werken rond de inwoner en het gezin. We geven daarmee de inwoner, toegangsmedewerker en zorgaanbieder meer de vrijheid om in gezamenlijkheid een ondersteuningstraject op te zetten dat aansluit op de behoefte van de inwoner en gebaseerd is op de eigen kracht van de inwoner.

We streven naar hoge kwaliteit van de zorgaanbieders, waarbij er geen ruimte is voor aanbieders die geen kwaliteit willen of kunnen bieden.  De regie en keuzevrijheid van de inwoner stellen we centraal door het keuzeproces voor een aanbieder beter te faciliteren en de inwoner een centrale rol te geven bij het ondersteuningsproces. Bij dit alles geven we onszelf de opdracht om de administratieve lasten te verlagen voor zowel inwoner, zorgaanbieder als gemeente. Hiermee streven we naar een duurzaam en betaalbaar stelsel.

In de eerste maanden van 2017 is verkend of het mogelijk is een model te ontwikkelen dat inhoud geeft aan deze stip aan de horizon. We hebben volop gebruik gemaakt van alle expertise die we in Twente rijk zijn. We zijn in gesprek gegaan met inwoners, aanbieders, collega’s van de gemeenten en bestuurders. We hebben hen gevraagd mee te kijken, de gevormde ideeën in de praktijk te toetsen en ons de bevindingen terug te geven. We hebben ook een aantal sessies met collega’s gehouden. Ook is er regelmatig contact geweest met andere regio’s om te leren van hun ervaringen met vergelijkbare werkwijzen.

Binnen bovenstaande proces hebben we ook marktconsultaties georganiseerd. Gezien de complexiteit van de opgave is de datum van de afsluitende bijeenkomst verschoven. Nu gaan we dit moment breder gebruiken. Binnenkort wordt daarvoor een afsluitende bijeenkomst georganiseerd. De betrokken partijen ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Zorgvuldig bouwen aan het Twents model
In deze maanden zijn de 14 gemeenten er van overtuigd geraakt dat het mogelijk is om een eigen Twents model te ontwikkelen. Wel weten we dat het daarbij belangrijk is om voldoende de tijd nemen voor de opbouw hiervan. We willen de inhoudelijke keuzes zorgvuldig maken en de nieuwe werkwijze die daaruit voorkomt ook kunnen toetsen in de praktijk. We willen een vertegenwoordiging van professionals binnen het Twents zorglandschap uitnodigen om aan te sluiten en mee te doen.

Verdere informatie hierover volgt op korte termijn op deze website. Samen14.nl is het informatieplatform voor het Twentse Model. Alle ontwikkelingen en nieuwtjes hierover worden op deze site geplaatst

Verlengen lopende overeenkomsten voor 2018
Dat we de tijd nemen voor het bouwen van een nieuwe Twents model betekent ook dat we de lopende overeenkomsten voor zorg en ondersteuning voor 2018 gaan verlengen. Op 17 mei a.s. neemt de bestuurscommissie een besluit over de kaders waarbinnen de Twentse gemeenten de overeenkomsten gaan verlengen.

Vragen of opmerkingen? Graag mailen aan infosamen14@regiotwente.nl

Cookie-instellingen