Zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning Twentse gemeenten voor 2018 bekend

26-10-2017 4350 keer bekeken

De inwoners van Twentse gemeenten zijn vanaf 1 januari 2018 wederom verzekerd van goede ondersteuning bij het huishouden. 13 gemeenten hebben gezamenlijk een aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning doorlopen. De tijdstippen van definitieve gunning van de 13 gemeenten wijken enigszins af.

Voor de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand is de gunning op 25 oktober definitief geworden. Voor Almelo en Wierden is de gunning op 27 oktober 12.00 uur definitief en voor Hengelo op 6 november 12.00 uur. Rijssen-Holten heeft apart een aanbesteding georganiseerd.

In iedere gemeente zijn per 1 januari 2018 voldoende zorgaanbieders gecontracteerd die huishoudelijke ondersteuning leveren. Iedere cliënt blijft verzekerd van goede en voldoende ondersteuning bij het huishouden.

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ondersteunen gemeenten hun inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Eén van de maatwerkvoorzieningen die hiervoor kunnen worden ingezet is de huishoudelijke ondersteuning. Deze wordt ingezet als inwoners niet meer op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk hun huis schoon en leefbaar kunnen houden. Huishoudelijke taken worden dan overgenomen door een hulp.

Aantal te contracteren aanbieders beperkt

Bij de beoordeling van de inschrijvers is er naast formele aanbestedingsvereisten ook aandacht besteed aan kwaliteitsaspecten en de wens van meerdere gemeenten om een maximum te verbinden aan het aantal te contracteren aanbieders zonder dat de capaciteit in het geding komt.

Nieuw beleid huishoudelijke ondersteuning

In mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep richtinggevende uitspraken gedaan over de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning onder de Wmo 2015. Naar aanleiding van deze uitspraken hebben de 13 Twentse gemeenten hun beleid aangepast. In plaats van twee pakketten is er nu één basismodule voor een schoon en leefbaar huis en vijf aanvullende modules die waar nodig kunnen worden ingezet. De aanbesteding is gebaseerd op dit nieuwe beleid. Met de nieuwe contracten zijn de gemeenten beter in staat om bij iedere cliënt maatwerk te leveren op basis van de Wmo 2015.

Inwoners die als gevolg van de aanbesteding in 2018 huishoudelijke ondersteuning van een andere aanbieder krijgen, ontvangen binnenkort bericht met aanvullende informatie van hun gemeente. De aanbesteding heeft geen gevolgen voor de omvang van de ondersteuning bij het huishouden.

De volgende gemeenten hebben samengewerkt in de aanbesteding: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

In de bijlage leest u per gemeente het overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning.

Cookie-instellingen