Beschikbaarheidsvoorzieningen Jeugd Twente en triageteam maatwerk WVHS Jeugd Twente

07-06-2019

Het triageteam maatwerk Weinig voorkomende hoog specialistische (WVHS) jeugdzorg Twente is sinds 1 mei 2019 van start gegaan.

Het triageteam richt zich op complexe zorgvragen bij jeugdigen, waarvoor een combinatie van verblijf en behandeling nodig lijkt te zijn. In het team is kennis geborgd uit specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp. Het team wordt bemenst door gedragswetenschappers van Ambiq, Intermetzo/Pluryn, Jarabee en Karakter.

Wat doet het triageteam?

Het triageteam richt zich op jeugdigen met een ernstige meervoudige hulpvraag waarbij de inzet van een twee- of driemilieusvoorziening nodig is. Het triageteam doet een intake en stelt de behoefte aan WVHS jeugdzorg of alternatieve ondersteuning vast, waaronder eventuele overbruggingszorg.

Daarnaast is het triageteam verantwoordelijk voor het coördineren van de plaatsing van jeugdigen en/of het organiseren van overbruggingszorg.

Jeugdigen die het traject in de twee- of driemilieusvoorziening hebben afgerond, maar waarvoor geen passende vervolgplek voorhanden is, kunnen eveneens in het triageteam worden besproken.

De aanbieders Ambiq, Intermetzo/Pluryn en Karakter beschikken over twee- of driemilieusvoorzieningen. Zij hebben middels een cliëntprofiel een beschrijving van hun voorziening gegeven. Dit moet lokale toegangen en externe verwijzers inzicht bieden in welke problematiek de aanbieders gespecialiseerd zijn. Op basis van het cliëntprofiel kan een inschatting worden gemaakt waar een jeugdige met een ernstige meervoudige hulpvraag het beste naar verwezen kan worden. De verwachting is dat er een aantal jeugdigen zijn die zo'n complexe hulpvraag hebben, dat ze niet goed binnen een van de cliëntprofielen passen. Deze jeugdigen kunnen bij het triageteam worden aangemeld.

Aanmelding

Lokale toegangen van gemeenten mogen aanmelden, evenals externe verwijzers (gecertificeerde instellingen, huisartsen, etc.) en de vier aanbieders die weinig voorkomende hoogspecialistische (WVHS)  jeugdzorg bieden. De melding moet aan een aantal criteria voldoen, deze staan in de  notitie van het triageteam. Aanmelden kan bij de coördinator van het triageteam, Evelien Ruibing. Dit kan per mail op WVHSZbeddenTwente@intermetzo.nl.

Voor vragen is de coördinator telefonisch bereikbaar op: 06-39003228.

Wat kun je verwachten?

Het triageteam stelt de behoefte aan WVHS jeugdzorg of alternatieve ondersteuning vast en organiseert deze ook. Hierbij staat een integrale aanpak van de vraag van de jeugdige en zijn systeem centraal. Gemeenten en aanbieders committeren zich aan het besluit van het triageteam.

Voor meer informatie over het triageteam wordt verwezen naar de notitie Beschikbaarheidsvoorzieningen Jeugd Twente en triageteam maatwerk WVHS Jeugd Twente en het stroomschema.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.