Regiovisie voor adviesraden

30-06-2021

‘Welkom en zinvol’, zo omschreef projectleider Wim Waninge de reacties van de adviesraden. Donderdag 24 juni informeerde Waninge leden een aantal Twentse adviesraden over de voortgang in de totstandkoming van de nieuwe Regiovisie Jeugdhulpverlening.

Hun rol is van belang, omdat zij in hun gemeente een adviesrol hebben aan het college van B&W of gemeenteraad.

Over die voortgang valt veel te vertellen, omdat de projectgroep Regiovisie Jeugdhulpverlening, gekozen heeft voor een interactieve aanpak. Met meerdere gesprekrondes, online bijeenkomsten en een online vragenlijst probeert de projectgroep boven water te krijgen wat de betrokken spelers belangrijk vinden. Wat is hun visie op de jeugdhulpverlening in Twente?

Die vraag stelt de projectgroep aan vertegenwoordigers van jeugdige cliënten tot bestuurders van zorgaanbieders. En van professionals tot gemeenteraadsleden. Al eerder ging Waninge in gesprek met de gemeenteraden, nu was het dus de beurt aan de adviesraden. Daarnaast heeft de projectgroep vragenlijsten uitgezet.

Adviesraadsleden die de bijeenkomst hebben gemist, kunnen de presentatie nog bekijken.

Cookie-instellingen