Laatste nieuws over de Regiovisie

26-11-2021

Op 17 november heeft het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid ingestemd met de Regiovisie Jeugdhulp. Dat betekent dat de Regiovisie nu aangeboden wordt aan de 14 Twentse gemeentebesturen voor besluitvorming in de eerste raadsvergadering in 2022.

Deze concept-Regiovisie is na instemming door AB openbaar en hebben we gepubliceerd op de website van OZJT/Samen14.

Zorgvuldigheid van proces

Een Regiovisie is van iedereen die betrokken is binnen de jeugdhulp. De projectgroep heeft afgelopen half jaar informatie opgehaald over de verschillende lopende projecten en voorhanden kennis. Daarnaast hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren, gemeente- en adviesraden, wethouders, bestuurders, zorgaanbieders en professionals. Door al deze input, hebben we een Regiovisie weten op te stellen waarmee we gezamenlijk de jeugdhulp naar een hoger plan kunnen tillen.

We maken deze informatie, waaronder gespreksverslagen en rapporten, toegankelijk. Voor wie zich wil verdiepen, klik hier voor de achtergronden op de website van de Regiovisie.

Acht leidende principes

We hebben gezamenlijk acht leidende principes opgesteld, die we hebben uitgewerkt tot concrete kansen voor verbetering. De leidende principes zijn:

  • De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal
  • Normaliseren is uitgangspunt
  • Ondersteuning zo licht en zo nabij als mogelijk, zo zwaar en specialistisch als nodig
  • Thuis, tenzij…
  • In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar
  • In Twente werken wij zonder wachtlijsten
  • Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven
  • Het stelsel van Jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar
Cookie-instellingen