Marktconsultatie prestatie-indicatoren voor jeugdzorgaanbieders 19 maart en 11 april

05-03-2024

Op 8 februari 2024 zijn de hoofdtender(s) gepubliceerd als formele start van de inkoop Jeugdhulp 2025 en verder, hierbij zijn ook de concept subtenders gedeeld. Voor de subtenders Ambulant en Wonen en Verblijf willen we graag in gesprek met aanbieders.

We willen graag in gesprek over de opgenomen prestatie-indicatoren in de concept subtenders. Dit in de vorm van een digitale marktconsultatie specifiek over het onderwerp prestatie-indicatoren.  

De marktconsultaties over prestatie-indicatoren hebben als doel om samen de beschreven indicatoren te bespreken in relatie tot correctheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid.  

Er worden geen stukken vooraf verstuurd. De concept subtenders dienen als voorbereidende stukken voor deze marktconsultaties. De concept subtenders zijn opgenomen in Mercell, specifiek hoofdtender: T71048- Hoofdtender 1) Toelatingsprocedure Inkoop Jeugdhulp en Wmo 2025 Twente, hoofdstuk 7 (Ambulant) en hoofdstuk 8 (Wonen & Verblijf). U kunt zich voorbereiden door paragraaf 2.3 van de subtenders door te nemen.  

Ronde 1: inbreng ophalen bij aanbieders 

  • Vorm bijeenkomst:  

  • Er wordt met drie bijeenkomsten gewerkt. Bijeenkomst 2 en 3 zal hetzelfde zijn alleen verschilt de groep deelnemende aanbieders.   

  • Alle bijeenkomsten vinden digitaal plaats.  

 

 

Ronde 2: Terugkoppeling over verwerking van de inbreng aanbieders in de subtenders 

  • Vorm bijeenkomst:  

  • Er wordt één digitale plenaire bijeenkomst gehouden om terugkoppeling te geven aan aanbieders.  

 

Cookie-instellingen