Kwalitatieve en betrouwbare zorg

In de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp werken professionals met hart voor hun vak en hun cliënten. En toch voldoet het werk van zorgaanbieders soms niet. Dan hebben ze hulp of aanwijzingen nodig om te verbeteren. Meestal lukt dat. Helaas komt het soms ook voor we (gemeenten en OZJT) ernstige twijfels hebben over de bedoelingen van de aanbieder. Dan onderzoeken we wat er aan de hand is.

Kwaliteit

Wij stellen hoge eisen aan de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning die wij inkopen. Samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houden wij daar toezicht op. Het liefst gaan we in gesprek met alle aanbieders. Dat doen we dan proactief, met een open houding. Wat gaat goed en waar zijn verbeteringen nodig? We merken dat aanbieders en hun medewerkers daar meestal graag met contractmanagers of toezichthouders over praten. Ze zijn trots op hun organisatie. En vaak staan ze open voor ideeën voor verbeteringen.

Bij jeugdhulp houdt de IGJ toezicht op kwaliteit. Soms voert de toezichthouder bij de gemeente dat uit namens die inspectie. Toezichthouders van gemeenten en OZJT houden samen/beiden toezicht op Wmo-aanbieders.

Ten eerste: selectie bij inschrijving

Het eerste moment waarop wij naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van aanbieders kijken, is bij de aanbesteding. Zorgaanbieders kunnen zich inschrijven als zij ondersteuning willen leveren in Twentse gemeenten. Wanneer zij zich inschrijven, verklaren zij dat ze voldoen aan onze eisen. Op een aantal onderdelen moeten aanbieders dat ook vooraf kunnen aantonen.

Zorgaanbieders die in het verleden aantoonbaar gefraudeerd hebben of bij wie de kwaliteit ernstig ondermaats was, krijgen geen overeenkomst. Ook moeten zij kunnen aantonen dat ze financieel gezond zijn en aan alle wettelijke verplichtingen voldoen.  Eigenaren en directeuren moeten betrouwbaar zijn. Dat betekent dat ze geen banden mogen hebben met illegale clubs.

Voor meer informatie: hier lees je meer over de inkoop.

Onderzoek bij verhoogd risico

Van alle aanbieders die een raamovereenkomst krijgen voor het Twents OndersteuningsModel maken wij een risicoinschatting. Daarvoor gebruiken we een lijst van 12 vragen die zij bij inschrijving moeten beantwoorden. Uit de beantwoording volgt een kleur, die een indicatie geeft van hoe hoog wij het risico inschatten.

Als een aanbieder rood scoort – wat duidt op een sterk verhoogd risico – gaan we over tot actie: we vragen nadere informatie op, we bezoeken de aanbieder en/of starten een onderzoek.

Voor meer informatie: hier lees je meer over het barrièremodel.

Twentse samenwerking bij misstanden

Als het echt goed mis lijkt te zijn bij een aanbieder, is het belangrijk dat we goed samenwerken met onze partners in de bestrijding van misstanden in de zorg. Toezichthouders van gemeenten en OZJT werken samen met onder meer Belastingdienst, Openbaar Ministerie (OM), politie, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Op die manier bundelen we zoveel mogelijk kennis en expertise om misstanden in bij zorgaanbieders aan te pakken. Met deze aanpak werpen we niet alleen drempels op (preventie zorgfraude) maar pakken we ook huidige misstanden aan (toezicht). Alle inzet is erop gericht zorggeld beschikbaar te hebben én houden voor inwoners die dat nodig hebben.

Voor meer informatie: hier lees je meer over de Toezicht en aanpak Zorgfraude.

Vragen, ideeën?

Deze pagina’s groeien mee met de totstandkoming van de Regiovisie Jeugdhulp Twente.
Heb je vragen over de deze pagina of brengt de informatie je op ideeën voor de regiovisie?
Vul dan de vragenlijst in, of reageer via een mail naar transformatie@regiotwente.nl.

 

Cookie-instellingen