Aanpak Wachttijden Jeugdhulp Twente als voorbeeld voor landelijke aanpak

Monique van Meel 21-12-2023 290 keer bekeken 0 reacties

Het Landelijk Team Aanpak Wachttijden heeft een voortgangsrapportage 2023 opgeleverd. Uitgaande van de kracht van ervaringen wordt in het rapport uitgebreid stilgestaan bij de reis van Twente. Dat het kan, laten we, volgens het Landelijk Team, in Twente zien.

In het voorjaar van 2021 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de VNG en het Rijk om, op basis van goed inzicht en overzicht, wachttijden in de jeugdzorg terug te dringen. Hieruit is het programma Aanpak Wachttijden voortgekomen, dat loopt tot en met 2025. Ieder kind dat wacht is er één teveel! Wachttijden in de jeugdzorg bestaan al jaren. De groeiende zorgvraag en de huidige knelpunten in de jeugdzorg leiden tot lange wachttijden, met ernstige gevolgen voor kinderen en jongeren. Deze wachttijden kunnen klachten verergeren, ontwikkeling vertragen en daarmee toekomstkansen belemmeren.

Het is tijd voor een systeembril in het aanpakken van wachttijden in de jeugdzorg. Waarmee gekeken wordt naar interacties tussen problemen, organisaties en relaties tussen mensen. Met bescheidenheid ten aanzien van het streven naar snelle oplossingen. Dit vereist anders kijken, anders denken en anders doen. Om te laten zien hoe dat werkt, tekende het Landelijk Team de Aanpak Wachttijden uit in een reis van de jeugdzorgregio Twente, met persoonlijke verhalen. Je kunt de voortgangsrapportage hier bekijken.

0  reacties

Cookie-instellingen