Cijfers en monitoring

Onze ambitie is dat alle jeugdigen op tijd de juiste zorg krijgen. We hebben 16.000 jeugdige cliënten, dat betekent 128 op 1000 jeugdigen gemiddeld per Twentse gemeente. We zien in de afgelopen jaren dat de aantallen stijgen. Echter de verdeling welk type jeugdhulp deze jeugdigen krijgen blijft ongeveer hetzelfde. We hebben in Twente goede monitoring op de data door Kennispunt Twente. Deze monitoring gaat Kennispunt uitbreiden voor de Aanpak Wachttijden. Zo kunnen we op lange termijn de inzet van pilots en de effecten van die aanpak op het verloop van de wachttijden monitoren.

Cookie-instellingen